20210623_JvK_Wilco Huyink_01

Slimme vraag: waarom zijn de wegafsluitingen nodig?

Karin23 juni 2021


Bij de aanleg van de Zuidelijke Ringweg ontkomen we er niet aan om af en toe een weg af te sluiten en het verkeer om te leiden. Soms zijn er zelfs meerdere wegen tegelijk tijdelijk dicht. Waarom is dat eigenlijk nodig? En hoe blijft Groningen zo goed mogelijk bereikbaar voor iedereen?

We vragen het Wilko Huyink, directeur van Groningen Bereikbaar. “We sluiten af en toe wegen af omdat het echt niet anders kan. Vergelijk het maar met een grote verbouwing thuis: dan kun je bepaalde ruimtes soms ook tijdelijk niet gebruiken. Het grootste deel van het werk rond de aanleg van Ring Zuid gebeurt naast of onder het verkeer. Maar soms moet er iets gebeuren op de weg zelf of moeten er bijvoorbeeld wegen aan elkaar worden verbonden."

Snel en veilig

Natuurlijk zou het voor de bereikbaarheid het mooiste zijn als het verkeer gewoon door kan stromen. Maar dat is niet altijd de beste keuze, zegt Wilko. “Een van de redenen om wegen tóch tijdelijk af te sluiten en het verkeer om te leiden, is dat wegwerkers op die manier sneller kunnen werken en de overlast dus korter duurt.” Een andere belangrijke reden om wegen af te sluiten is veiligheid. “Niet alleen de veiligheid van de mensen die aan de weg werken, maar ook die van de weggebruikers”, licht Wilko toe. “We willen risico’s op ongelukken door machines of materiaal vermijden.”

Tijdsslots

De organisatie Groningen Bereikbaar speelt een belangrijke rol in het bereikbaar houden van de stad. Behalve Aanpak Ring Zuid lopen er in Groningen ook andere projecten, zoals Groningen Spoorzone. Groningen Bereikbaar stemt alle werkzaamheden aan de weg en het spoor op elkaar af, waaronder wegafsluitingen. Hoe werkt dat? Wilko: “We verdelen tijdsslots. Dat zijn vastgestelde periodes waarop de verschillende projecten uitgevoerd mogen worden. We zijn een soort verkeersregelaar: eerst mag die, dan de volgende, vervolgens nummer 3. Zo voorkomen we dat alles tegelijkertijd gebeurt.”

Puzzel

Het op elkaar afstemmen van alle projecten is best een puzzel, geeft Wilko aan. “We wegen verschillende zaken af en houden daarbij rekening met alle betrokken partijen. Zoals gezegd is de veiligheid belangrijk. Maar we vragen ons ook af hoeveel overlast de omgeving ervaart als er ’s nachts of in een weekend op een afgesloten weg wordt gewerkt. Of welk effect een wegafsluiting heeft op bedrijven in de buurt. Tegelijkertijd willen we het verkeer zo min mogelijk hinderen. Een belangrijk uitgangspunt bij een wegafsluiting is dat de gemiddelde vertraging niet meer is dan 10 minuten bovenop de gebruikelijke vertraging op die plek. Onze aandacht gaat vooral uit naar een vlotte doorstroming voor de hulpdiensten, het fietsverkeer en het openbaar vervoer.”

‘Dé tip voor weggebruikers? Check voor vertrek’

Onvoorziene gebeurtenissen

De planning van de verschillende projecten staat ieder kwartaal vast. Toch kunnen er altijd onvoorziene dingen gebeuren, vertelt Wilko. “Het weer kan bijvoorbeeld tegenzitten of projecten kunnen worden gewijzigd. Dan wordt de puzzel ingewikkelder. Zo moesten we door veranderde omstandigheden besluiten om de Van Iddekingeweg voor vier maanden af te sluiten, terwijl we wisten dat er meer afsluitingen zouden volgen. Niet leuk, maar het kon niet anders.” Hoe vervelend de wegafsluitingen ook zijn, ze zijn onvermijdelijk. En er volgen er meer, geeft Wilko aan. “Vooral de komende zomer verwachten we grotere drukte. Geen fijne boodschap, maar het scheelt als mensen beseffen dat project Aanpak Ring Zuid er juist is om dit soort problemen in de toekomst te voorkomen.”

Check voor vertrek

Dé tip voor weggebruikers? Check voor vertrek. Wilko: “De situatie op de weg verandert steeds; volg dus de actuele informatie over wegafsluitingen op www.groningenbereikbaar.nl. Minder auto’s betekent minder hinder, dat hebben we het afgelopen coronajaar wel gezien. Je kunt dus ook overwegen om op een andere manier te reizen en te werken. Werk thuis als het kan. En moet je toch op pad, neem dan eens vaker de fiets of e-bike of reis met het OV en fiets vanaf een P+R-terrein naar je bestemming. Dat is ook nog eens duurzaam. Op onze website staan goede tips. Zo houden we Groningen zo goed mogelijk bereikbaar voor iedereen.”

Heb je vragen over de bereikbaarheid? Stel ze aan Groningen Bereikbaar! Kijk op de contactpagina of raadpleeg de Slimme kaart.


Lees ook: