230726 Werkzaamheden A28 Raymond Bos Beeldnummer 07288

Slimme Vraag: waarom zijn de lichtmasten op de zuidelijke ringweg verschillend van vorm?

John24 augustus 2023


Op steeds meer plekken wordt de nieuwe inrichting van de zuidelijke ringweg en de snelwegen rond de stad zichtbaar, bijvoorbeeld op de A28. Wat daarbij opvalt, is dat de lichtmasten niet overal gelijk zijn. Waarom is dat zo?

De vorm van de lichtmasten heeft te maken met de maximumsnelheid. Zodra de nieuwe zuidelijke ringweg open gaat, geldt er een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur. We richten de ringweg zo in dat automobilisten bij het naderen van de stad hun snelheid minderen. Op de A28 en de A7 geldt overdag een maximumsnelheid van 100 km/uur. Na 19.00 uur is de maximumsnelheid 120/130 km/uur. Het verkeer dat de stad Groningen nadert, moet dus vaart minderen.

Dat wordt aangegeven met borden, maar dat is niet voldoende. Automobilisten bepalen vaak op gevoel wat een redelijke snelheid is. Met een slimme inrichting van de weg kunnen we de automobilist stimuleren het gaspedaal minder diep in te drukken.

Waarom is de maximumsnelheid op de zuidelijke ringweg zo belangrijk? Op de zuidelijke ringweg zijn de rijstroken vrij smal. De automobilisten moeten goed kunnen blijven reageren op wat er gebeurt in het verkeer. Als het verkeer sneller rijdt, neemt de verkeersveiligheid af.

230726 Werkzaamheden A28 Raymond Bos Beeldnummer 07268
De nieuwe lichtmasten veranderen van vorm op de A28

Terug naar de lichtmasten. Wat hebben die hiermee te maken? De lichtmasten plaatsen we in een bepaald ritme. En ze veranderen van vorm zoals een waaier. Eerst staan ze omhoog als je vanaf de snelweg komt. Maar als je dichter bij de stad komt, worden ze breder en hangen de lampen lager over de weg. Dit zorgt ervoor dat automobilisten meer nadenken over hoe ze rijden.

Ook planten we bomen langs de weg die dit patroon volgen. De bomen, de afscheidingen langs de weg en de lantaarnpalen samen zorgen ervoor dat de weg smaller lijkt. Dit helpt automobilisten om zich aan de snelheid te houden. Natuurlijk staan er ook borden langs de weg en elektronische borden boven de weg die laten zien hoe hard je mag rijden.


Lees ook: