canvas-20200318 antizwaluwdoek 2 - foto CHP - 1_Sterrebos_anti zwaluwdoek geblurd

Slimme vraag: waarom ligt er plastic op het talud van de zuidelijke ringweg?

Judith18 maart 2020


Op verschillende plekken bij de ringweg liggen grote stukken plastic op de schuine hellingen (taluds). ‘Waar is dat voor?’, horen we wel eens. Een goede vraag, met een verrassend antwoord.

De afgelopen maanden heeft de bouwkuip van de verdiepte ligging steeds meer vorm gekregen. Ruim driekwart van de damwandplanken zit inmiddels op zijn plek, de eerste laag grond is afgevoerd en de eerste grondankers zijn geplaatst. Wat rest van de oude taluds van de zuidelijke ringweg zijn grote, kale zandhopen.

Vanaf ongeveer april vliegt de oeverzwaluw in grote getale vanuit Afrikaanse landen naar Nederland. In en rond de stad Groningen zullen zich ongeveer 100 broedparen gaan vestigen. De paren zijn op zoek naar locaties om hun nesten te bouwen. De steile, kale, zandige taluds van de zuidelijke ringweg zijn voor oeverzwaluwen een aantrekkelijke broedplaats.

Dat willen we voorkomen. Vestigt zich hier een broedend paar, dan mogen we dat paar niet verstoren met bouwwerkzaamheden. Dit zou kunnen leiden tot een vertraging van de werkzaamheden. Door het talud af te schermen met de plastic doeken, voorkomen we dat de oeverzwaluw zich vestigt op het bouwterrein.

Sand_Martin_(Riparia_riparia)_(9) oeverzwaluw
De oeverzwaluw dankt zijn naam aan zijn gewoonte om in rivieroevers te broeden. Afbeelding: Wikipedia. Door Ken Billington - Eigen werk.

Terugplaatsen

De doeken moeten blijven liggen totdat de broedperiode is afgelopen. Meestal eindigt deze eind augustus. Als er op een plek werkzaamheden nodig zijn, kunnen we de doeken weghalen. Dan is er namelijk te veel verstoring en zal de oeverzwaluw hier geen nest bouwen. Zodra het weer rustiger wordt op deze plek, moeten we de doeken weer terugplaatsen.

Titelfoto: plastic op het talud van de zuidelijke ringweg ter hoogte van de Kempkensberg. Foto: Combinatie Herepoort.


Lees ook: