20221109 Ring west in gebruik Raymond Bos header -RDB Producties Beeldnummer 08789

Slimme vraag: waarom brandt er zo veel verlichting op en bij de zuidelijke ringweg?

John16 februari 2023


Veel lantaarnpalen in ons werkgebied branden niet alleen ’s nachts, maar ook overdag. Regelmatig krijgen we daar meldingen over. Ook krijgen we meldingen over bouwplaatsen waar ’s nachts het licht brandt zonder dat er gewerkt wordt. Ook dit heeft een reden.

Op allerlei plekken langs de weg voeren we werkzaamheden uit. Ondanks een goede voorbereiding, is de kans aanwezig dat we per ongeluk een kabel raken van de openbare verlichting. Als dat gebeurt, valt een deel van de verlichting uit. Zouden we de lantaarnpalen overdag uit laten, dan merken we dat pas als het ’s avonds donker wordt en alle medewerkers alweer thuis zitten. Door de lichten overdag te laten branden, merken we het direct als er iets misgaat. We kunnen de storing zo sneller opsporen en verhelpen.

Bouwplaatsen

Op bouwplaatsen brandt het licht ’s nachts in verband met de beveiligingscamera’s. Om de camerabeelden en daarmee het zicht op de bouw te verbeteren, laten we in de nachtelijke uren een deel van de verlichting branden. Daarvoor gebruiken we vaak groen licht. Dit heeft meerdere functies. Het groene licht is prettiger voor de ogen van nachtelijke surveillanten. In het donker zijn onze ogen immers gewend minder licht te ontvangen. De overgang van donker naar groen licht is minder groot dan de overgang van donker naar fel wit licht. Een andere reden is dat het groene licht al enige jaren voor beveiliging wordt toegepast. Eventuele kwaadwillenden weten bij groen licht dat de bouwplaats beveiligd is. Dit heeft een afschrikkend effect.

Combinatie Herepoort gebruikt daarnaast reguliere bouwverlichting op statieven. Dat is nodig omdat er vaak wordt gewerkt terwijl het donker is. Meestal beginnen de werkzaamheden al om 07.00 uur. Ook wordt vaak lang doorgewerkt, soms tot in de avonduren. Voor het verlichten van de bouwplaats wordt ‘strijklicht’ gebruikt. Dat is licht van opzij, waarbij de lichtstralen bijna horizontaal lopen. Zo kunnen we een zo groot mogelijk oppervlak verlichten met zo weinig mogelijk statieven. Combinatie Herepoort houdt hierbij zo veel mogelijk rekening met de omwonenden en de weggebruikers. We proberen altijd te voorkomen dat het licht bij omwonenden naar binnen schijnt. Ook worden de lichten zo geplaatst en afgesteld dat weggebruikers niet worden verblind. Dat kan door het strijklicht ’stroomopwaarts’ met het verkeer te plaatsen, dus in de rug van de weggebruikers. Dit is echter niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld als er twee rijrichtingen zijn of als het verkeer vanuit verschillende hoeken komt. In die gevallen worden de statieven zo veel als mogelijk naar beneden gericht.

Daarnaast komt het voor dat de medewerkers bij het verlaten van het bouwterrein vergeten om de werkverlichting uit te zetten. Het blijft mensenwerk. We begrijpen dat dit vervelend is voor de omwonenden. We proberen dit zo veel mogelijk te voorkomen.

20211214 voegen herstellen - foto Raymond Bos _ Foto ID-1790998
Ook bij werkzaamheden in de avonduren langs de weg zetten we extra verlichting in. Foto: Raymond Bos.

Lees ook: