canvas-Tijdelijke weg noordbaan (3)

Slimme vraag: waarom wordt er nu wél gewerkt op de zuidelijke ringweg?Wie over de zuidelijke ringweg rijdt, kan zien dat er op verschillende plekken gewerkt wordt. Hoe kan dat? Het werk aan de ringweg lag toch stil?

Het klopt dat de aanpak van de zuidelijke ringweg stagneert, maar het plan voor de zuidelijke ringweg, dat in de basis is vastgelegd in het Tracébesluit, staat niet ter discussie. Zoals eerder gemeld, zijn er bovendien kleinere werkzaamheden die wel doorgaan. Voor deze werkzaamheden heeft de aannemer alvast toestemming gekregen.

Het gaat bijvoorbeeld om het renoveren van het viaduct bij het Vrijheidsplein. Ook is er gewerkt aan het riool in de voormalige skivijver. Op de tijdelijke noordbaan van de ringweg is de snelheid weer 70 km/uur geworden.

Goed zichtbaar is dat de afgelopen weken gedeeltes van de ringweg opnieuw zijn geasfalteerd. Hiertoe behoort ook de voormalige noordbaan van de ringweg, die nu een soort ‘eiland’ vormt tussen de tijdelijke weg en de zuidbaan. Op dit stuk weg gaat de komende jaren het verkeer vanaf het Julianaplein richting Europaweg rijden. Verder is de toekomstige bypass bij de Brailleweg geasfalteerd.

In december gaat de aannemer een deel van een doosconstructie onder de zuidelijke ringweg slopen. Deze werkzaamheden zijn nodig om de zuidelijke rijbaan van de tijdelijke weg in de richting van Hoogezand op termijn in gebruik te kunnen nemen.

De huidige werkzaamheden staan los van het advies van de commissie-Hertogh.


Lees ook: