canvas-De aanleg van de Helperzoomtunnel

Slimme vraag: waarom duren de aanvullende bodemonderzoeken bij de Helperzoomtunnel zo lang?

John16 november 2018Helpman/Coendersborg


De aanvullende bodemonderzoeken voor de Helperzoomtunnel zijn bijna afgerond. Het inschuiven van deze tunnel onder het spoor moest in het Hemelvaartweekend op het laatste moment worden afgeblazen omdat de bodem zich anders gedroeg dan verwacht. Waarom heeft het bodemonderzoek zo lang geduurd?

“We hebben allerlei aanvullende grondonderzoeken gedaan en laten doen”, vertelt Durk Boonstra, Clustermanager van Combinatie Herepoort. “Op de bouwplaats zijn aanvullende sonderingen en boringen gedaan, grondmonsters genomen en zeefproeven, verdichtingsproeven en plaatdrukproeven gedaan. En in het laboratorium is de potklei en het zand onderzocht. Vooral het beproeven van de potklei duurde lang. Er zijn verschillende proeven op de potklei uitgevoerd, waarvan een aantal wel drie weken in beslag namen. En omdat de potklei niet overal even sterk is, moesten er flink wat monsters worden onderzocht. Dus dat duurde allemaal heel lang. Wij hadden ook graag gezien dat dit sneller kon.”

Inmiddels zijn de bodemonderzoeken zo goed als klaar. “Nu ligt er een enorme brij aan gegevens, die geanalyseerd moet worden. Op basis van de uitkomsten van het laboratoriumonderzoek gaan we het ontwerp finetunen.”


Lees ook: