20230522 Zuiderplantsoen en Europaplein header

Slimme vraag: kunnen er op de deksels van de verdiepte ligging grote bomen groeien?Een van de meest opvallende onderdelen van de nieuwe ringweg is het Zuiderplantsoen. Dit groene park komt op de deksels die over de verdiepte ligging van de ringweg worden gelegd. Kunnen hier wel grote bomen groeien?

Ja, dat kan. De bomen die we gaan aanplanten op de deksels van het Sterrebos kunnen uitgroeien tot grote bomen, met dezelfde maat als de bomen die nu in het Sterrebos staan. De grondlaag op de deksels is hier dik genoeg voor. Deze grondlaag varieert van 1 meter tot ruim 2 meter. Zo’n grondlaag is voldoende voor bijna alle boomsoorten om duurzaam te kunnen groeien. De beworteling van bomen zit met name in de bovenste meter, omdat daar de meeste voeding, vocht en zuurstof zit. Uit een onderzoek uit 2005 bleek dat ook de beworteling van de monumentale bomen in het Sterrebos niet dieper gaat dan 1 meter tot 1,80 meter.

Overigens wordt het deel van het Zuiderplantsoen niet zo dicht bebost als het Sterrebos. Het Zuiderplantsoen wordt een park dat qua openheid vergelijkbaar is met het Noorderplantsoen. We verwachten dat we in het najaar kunnen laten zien hoe het Zuiderplantsoen gaat worden.


Lees ook: