canvas-LR - SPMT Wagens tunnel Duo - Beeldnummer - 126-10

Slimme vraag: wat moet er allemaal gebeuren in de treinvrije periode van 8 tot en met 17 mei?Vanaf zaterdagochtend 3.00 uur rijden er geen treinen meer tussen station Groningen (‘Hoofdstation’) en station Groningen Europapark. Dan beginnen de voorbereidingen voor het inrijden van het spoordek. Bijna 220 uur later moet de klus geklaard zijn, want maandagochtend 17 mei rijden de treinen weer. Wat moet er allemaal gedaan worden? De werkzaamheden zijn te volgen via onze webcam bij De Frontier.

Het spoordek zelf ligt al klaar te wachten op zijn rit naar de plek onder het spoor. De afgelopen maanden heeft Combinatie Herepoort hier hard aan gewerkt, op de voorbouwlocatie bij appartementencomplex De Frontier. Het spoordek is ongeveer 37 meter lang, 38 meter breed en 1,5 meter dik.

Spoor verwijderen

Zodra zaterdagochtend de laatste trein de bouwplaats is gepasseerd, kunnen de werkzaamheden voor het inrijden beginnen. Eerst wordt het spoor verwijderd op de plek waar het spoordek komt. De rails wordt doorgeslepen en weggetakeld. Ook de dwarsliggers en het grind worden weggehaald, evenals de bovenleidingsportalen.

Rijweg aanleggen

Op zondag begint het uitgraven van de plek waar het spoor lag. Hier worden de stalen palen ingeboord waarop het spoordek komt te liggen. De damwanden tussen de voorbouwlocatie en het spoor worden op de juiste hoogte afgebrand. Zo ontstaat er een rijweg voor de voertuigen waarmee het spoordek naar zijn plek wordt gereden. Op de rijweg wordt steviger zand aangebracht, waarop dikke schotten van hout en dikke metalen schotten worden geplaatst. Ook moet een oud riool en waterleiding worden weggehaald.

Spoordek inrijden

Als alles goed verloopt, kan op woensdag het transport van het spoordek beginnen. Het spoordek is hiervoor op platte, meerwielige voertuigen gezet, SPMT's (zie foto hieronder). Dertig van deze SPMT's rijden het ruim vijf miljoen kilo wegende spoordek voorzichtig naar zijn plek, ongeveer 70 meter verderop. Daar aangekomen, wordt het spoordek op de palen gezet. Daarna worden de voertuigen weggereden en kan het spoordek worden vastgezet. Ook worden er betonnen elementen ingehesen om het spoordek aan beide zijden te verbinden met zijn omgeving.

tekst gaat verder onder de foto

20210506 - 4 - HR - SPMT Wagens tunnel Duo - Beeldnummer - 126-16
Het spoordek met daaronder een SPMT. Foto: Raymond Bos.

Spoor terugbouwen

Is het spoordek helemaal klaar, dan wordt het tijd om het spoor weer terug te bouwen. Verder moeten kabels en leidingen rond het spoordek worden verlegd en getest. Ook moet het bouwterrein natuurlijk worden opgeruimd.

Week erna: wegen weer klaar maken voor verkeer

Wanneer maandagochtend de eerste treinen weer voorbij rijden, is het werk voor Combinatie Herepoort nog niet klaar. De week van 17 tot en met 23 mei is nodig om de Verlengde Lodewijkstraat en de Helperzoom weer in te richten. De planning is dat beide wegen op 23 mei om 23.00 uur weer opengaan voor het verkeer.

Uitleg door projectleider Durk Boonstra

In het filmpje hieronder vertelt projectleider Durk Boonstra van Combinatie Herepoort meer over de werkzaamheden.

Op de pagina Spoordek is meer informatie te vinden over de werkzaamheden en de hinder voor omwonenden en het verkeer.

Titelfoto: de platte voertuigen (SPMT's) zijn alvast onder het spoordek gezet. Foto: Raymond Bos (7 mei 2021).


Lees ook: