canvas-Werkzaamheden Brailleweg _ Foto ID-3910993

Slimme vraag: wat betekenen die trillingen voor mijn woning?Werkzaamheden aan de ringweg, zoals de sloop van funderingen van viaducten en steunpalen, kunnen leiden tot trillingen in de omgeving. ‘Het servies staat te rammelen in de kast’, horen we wel eens. Is dat schadelijk voor de woningen?

“Bij de werkzaamheden houden we ons aan de maximaal toegestane trillingsnormen”, vertelt Duurt Cazemier van Combinatie Herepoort. “Dit doen we op basis van een landelijk erkende richtlijn. Deze gaat uit van een kans op schade van kleiner of gelijk aan 1 op 100. Maar ook trillingen die onder de normen blijven, kunnen goed voelbaar zijn. Ruiten kunnen trillen, kopjes kunnen staan te rinkelen, dat is allemaal mogelijk. Maar dat hoeft niet te betekenen dat er schade aan de woning ontstaat.”

Voordat de aannemer met werkzaamheden begint, worden de risico’s in kaart gebracht. Cazemier: “Dat doen we met behulp van landelijk erkende rekenmodellen. Van tevoren kunnen we vrij precies berekenen tot hoever de trillingen komen. Als we inschatten dat effecten nabij de grenswaarde komen, dan kijken we naar andere manieren van uitvoeren.”

“Tijdens de werkzaamheden meten we op bepaalde plekken wat de effecten zijn op de omgeving. Dit doen we als uit de berekeningen blijkt dat we nabij de grenswaarde komen. Deze plekken selecteren we op basis van de uitgevoerde berekeningen. Als de trillingen sterker zijn dan verwacht, kunnen we besluiten de werkwijze aan te passen.”

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen, is schade aan woningen nooit helemaal uit te sluiten. Wie denkt dat zijn woning schade heeft ondervonden door de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg, kan dat bij ons melden.

Lees hier een uitgebreid interview met Duurt Cazemier over monitoring, dat is het meten van de effecten van de werkzaamheden.


Lees ook: