canvas-2017-06-23 12.07.19

Gluren bij de buren (7): N31 Harlingen

John22 augustus 2017


Niet alleen in Groningen wordt een weggedeelte verdiept aangelegd. Dat gebeurt ook in Harlingen, waar de N31 dwars door de stad loopt. De werkzaamheden hier moeten eind 2017 klaar zijn. We namen er een kijkje in aflevering 7 van onze serie Gluren bij de buren. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten met Aanpak Ring Zuid? En wat kunnen we van dit project opsteken?

Als je met de veerboot naar Terschelling of Vlieland gaat, vertrek je vanaf Harlingen. Vanuit Groningen rijd je dan een groot deel over de A31/N31. Deze weg is 67 km lang en loopt vanaf Drachten via Leeuwarden en Harlingen naar de Afsluitdijk. De weg is deels snelweg (120 en 130 km/uur), deels autoweg (100 km/uur).

N31 plattegrond
De A31/N31 loopt van Drachten via Leeuwarden naar Harlingen, tot aan de Afsluitdijk.

Aanleiding

In de huidige situatie zorgt de N31 voor een tweedeling van Harlingen. Bovendien moet het verkeer regelmatig wachten bij de Koningsbrug over het Van Harinxmakanaal, het verlengde van het kanaal dat in Groningen het Van Starkenborghkanaal heet. Dit belemmert de bereikbaarheid van Friesland vanaf de Afsluitdijk.

Bij Harlingen wordt de N31 opnieuw aangelegd om de bereikbaarheid van Friesland te verbeteren. De nieuwe weg is bovendien veiliger en zorgt voor een betere doorstroming van het weg- en vaarwegverkeer in en om de havenstad. De aannemer is Ballast Nedam.

De vernieuwde N31 wordt een autoweg (100 km/uur) met twee keer twee rijbanen. Over een lengte van 2 kilometer komt de weg verdiept te liggen. Zo verdwijnt de barrière door de stad. ‘N31 en Harlingen, samen 1’ is dan ook de motto van het project.

De nieuwe N31 gaat onder het Van Harinxmakanaal door via een aquaduct. Dat betekent dat het autoverkeer niet meer hoeft te wachten bij de Koningsbrug. Het aquaduct wordt, inclusief opritten, zo’n 500 meter lang en gaat ruim 10 meter diep onder het kanaal door.

De N31 kruist ook de spoorlijn van Harlingen naar Leeuwarden. De nieuwe weg gaat hier onderdoor, via een spoorviaduct met een overspanning van 60 meter.

Halverwege de verdiepte ligging komt de ‘centrale aansluiting’. Dit is de nieuwe toegang tot Harlingen. Hier kan het verkeer vanaf de N31 naar de stad Harlingen, en omgekeerd.

N31 overzicht werkzaamheden harlingen
Het project N31 Harlingen. In het geel de huidige weg, in het rood de nieuwe weg.

Op het moment van ons bezoek (eind juni) zijn de werkzaamheden al ver gevorderd. Het spoorviaduct is klaar en in gebruik. In de verdiepte ligging wordt hard gewerkt. De 4.500 damwanden zijn ingetrild en de meeste van de 9.200 heipalen zitten in de grond. Het verkeer rijdt tijdens de bouw over twee tijdelijke wegen en er zijn twee tijdelijke bruggen.

De planning is dat het verdiepte weggedeelte in oktober in gebruik wordt genomen. De werkzaamheden liggen op schema.

IMG_0806
IJzervlechten in de verdiepte ligging van de N31 in Harlingen. Foto: Gerda Streekstra.
IMG_0816
Een van de tijdelijke bruggen loopt vlak voor de huizen langs bij de Kimswerderweg. Foto: Gerda Streekstra.

Overeenkomsten en verschillen

Een belangrijke overeenkomst met het project Aanpak Ring Zuid is de aanleg van een verdiept weggedeelte. In Groningen is het verdiepte weggedeelte korter, namelijk 1,2 kilometer. Net als in Groningen moet de verdiepte ligging gebouwd worden in een stedelijke omgeving. Vooral bij de Kimswerderweg in Harlingen zitten de bewoners ‘op de voorste rij’.

Net als Aanpak Ring Zuid is het project een samenwerking van de gemeente, de provincie en Rijkswaterstaat.

Een verschil is dat Aanpak Ring Zuid groter is. Het project in Harlingen heeft, als alles op tijd klaar is, twee jaar geduurd. Voor het totale project is 146 miljoen euro beschikbaar (prijspeil 2011). In Groningen duren de werkzaamheden zo’n vier jaar en is het budget ongeveer 700 miljoen euro.

Communicatie

Voor iedereen die meer wil weten over het project N31 Harlingen, is in de buurt van de weg een informatiecentrum geopend. Hier staan panelen met informatie en er liggen fotoalbums die laten zien wat er al is gebeurd. Ook kun je hier materialen zien die gebruikt worden bij de bouw, zoals de basaltstenen die op het spoorviaduct zijn gebruikt en de stenen platen met de zandribbelstructuur die gebruikt worden als tunnelwandbekleding. De twee communicatiemedewerkers van het project, Wendy Leenstra en Fardau van der Wal, staan iedereen te woord. Langs het traject zijn op verschillende plekken containers geplaatst waar bovenop een uitkijkpunt is ingericht. Hier kun je naar de werkzaamheden kijken. Bij de uitkijkpunten staan informatieborden. Twee buurtconciërges die regelmatig bij de bouwput te vinden zijn, fungeren als aanspreekpunt voor de bewoners. Op aanvraag worden rondleidingen georganiseerd. De bouw is ook te volgen via webcams.

IMG_0765
In het informatiecentrum N31 Harlingen zijn ook de materialen te zien en aan te raken. Foto: Gerda Streekstra.

Wat nemen we mee naar Groningen?

Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort gaan in de communicatie veel op dezelfde manier aanpakken als N31 Harlingen, vertelt Claudia Mulder van Team Communicatie van Aanpak Ring Zuid. “Samen met aannemer Combinatie Herepoort gaan we omwonenden en andere belangstellenden goed informeren over de werkzaamheden en de overlast die dit met zich meebrengt. Verder werken we samen met Groningen Bereikbaar, dat vooral de communicatie met de weggebruikers voor zijn rekening neemt.”

“Zodra de werkzaamheden aan de ringweg in Groningen beginnen, eind 2017, zetten we stewards in. Zij zijn op straat het aanspreekpunt voor omwonenden. Omwonenden nodigen we uit voor informatiebijeenkomsten, waarbij iedereen zijn vragen kan stellen aan de medewerkers. Voordat ergens werkzaamheden van start gaan, krijgen direct omwonenden een brief met meer informatie.”

Net als in Harlingen, komt er in Groningen een informatiecentrum. “We streven ernaar eind dit jaar een informatiecentrum te openen in de buurt van de ringweg. Hier kan iedereen terecht die meer informatie over het project wil. Het is de bedoeling dat er ook rondleidingen worden gegeven.”

“Verder gaan we net als in Harlingen met regelmaat een fotograaf op pad sturen om de voortgang van de werkzaamheden in beeld vast te leggen. De foto’s zullen we delen via de website en op Facebook, Twitter en Instagram. We gaan ook webcams bij de werkzaamheden plaatsen. Een goed idee dat we in Harlingen hebben gezien, zijn de uitkijkpunten bij de bouwplaatsen. De aannemer gaat dit, waar dat kan, ook in Groningen uitvoeren. Zo zie je maar dat we van elkaar kunnen leren.”

IMG_0786
Een uitkijkpunt bij de werkzaamheden in Harlingen. Foto: Gerda Streekstra.

Lees ook: