20240704 update orz 13 header - CG3A8173 RWSNN_ring ARZ Zuid (25) - foto Rijkswaterstaat

Update Operatie Ring Zuid #13: Dinsdag ‘Oranjespits’ | Verdiepte ligging verbonden met JulianapleinGroningen Bereikbaar en Aanpak Ring Zuid brengen met regelmaat een voortgangsbericht uit over Operatie Ring Zuid. Vandaag nummer 13. Operatie Ring Zuid bevindt zich in fase 4. In deze update informeren we over de periode 20 juni tot en met 3 juli. We kijken terug op het verkeersbeeld en op de werkzaamheden.

Verkeersbeeld

Tijdens Operatie Ring Zuid zijn veel belangrijke wegen in de stad afgesloten. Om de stad bereikbaar te houden, is minder autoverkeer dan normaal noodzakelijk.

Het verkeersbeeld van donderdag 20 juni was normaal tot rustig te noemen. Op de bekende locaties was er sprake van vertraging, maar nergens liep deze vertraging op tot meer dan 8 minuten. Op vrijdag 21 juni verliep de het verkeersbeeld zoals vaker op vrijdag. Ook op maandag 24 juni was er de gebruikelijke vertraging. Een ongeval leverde vertraging op van ruim tien minuten op Ring West. De dinsdag is nog steeds een van de drukkere dagen van de week. Dit zagen we ook terug in het verkeersbeeld van dinsdag 25 juni. De rest van de week zagen we geen bijzonderheden.

Aan het begin van deze week waren er enkele aanpassingen aan het netwerk. Op maandag werden de Jan Evert Scholtenlaan en de Verlengde Lodewijkstraat afgesloten, dinsdag de Visserbrug in het centrum en 's avonds de tijdelijke verbinding Meeuwerderweg-Hereweg. Met name de 'Oranjespits' van afgelopen dinsdag was druk. Een combinatie van onstuimig weer, de werkzaamheden en de EK-wedstrijd zorgde ervoor dat het vroeg druk was (meer dan 25 minuten, het duurde ook nog tot na 18:00 uur voordat de files opgelost waren).

Over het gehele netwerk zien we dat het al wat rustiger wordt. Mensen pakken met mooi weer vaker de fiets of hebben al vakantie. Het blijft wel druk op de Emmasingel en de Stationsweg. In oostelijke richting ontstaat extra drukte door de afsluiting van de Visserbrug, in westelijke richting door het afsluiten van de tijdelijke verbinding naar de Hereweg.

Hulpdiensten en openbaar vervoer roepen op: houd kruispunten vrij. Hoe ervaren Ambulancezorg Groningen en Qbuzz Operatie Ring Zuid? We vroegen het hen en namen hierover een filmpje hierover op.

De oproep om de auto te laten staan en waar dat kan met fiets, bus of trein te reizen blijft staan. Wel willen we ook van deze gelegenheid gebruikmaken om iedereen die zijn/haar reisgedrag aanpast vanwege Operatie Ring Zuid te bedanken en aan te moedigen: ga zo door, nog iets minder dan 9 weken!

Voortgang werkzaamheden

Operatie Ring Zuid bevindt zich in fase 4. In deze fase wordt de nieuwe verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg aangesloten op de bestaande wegen. Daarvoor moet de oude ringweg worden afgebroken en moeten de tunnelmonden worden afgebouwd.

Sloop

Voor de planning van de sloop is de oude ringweg opgedeeld in zeven vakken (zie kaart hieronder).

20240530 kaart sloop ringweg2

Afgelopen twee weken is vooral gewerkt in vakken 3a en 5. In vak 3a is de bouwkuip verwijderd. Daarmee is de ringweg hier volledig verdwenen. In vak 5 is de oude ringweg vanaf het Oude Winschoterdiep tot aan de Meeuwerderweg grotendeels gesloopt. Het puin is vergruisd en afgevoerd. De tijdelijke weg die hier tegenaan was gebouwd (de bypass) wordt ontgraven. De komende weken gaat de sloop verder in westelijke richting.

240702-Sloop-rinweg-02-07-2024-Raymond-Bos-Beeldnummer-00121-1
De sloop van de oude ringweg in vak 5, bij de Meeuwerderbaan. Foto: Raymond Bos.

In vakken 1, 6 en 7 was de oude ringweg al verdwenen.

Dinsdagavond 2 juli is ook het laatste deel van de oude ringweg afgesloten. Vanaf het spoor tot aan de Hereweg liep over de noordbaan de tijdelijke verbinding vanaf de Meeuwerderweg naar de Hereweg (vakken 4, 3b, 3a). Nu kan ook dit deel worden afgebroken.

Afbouw

Aan de uiteinden van de verdiepte ligging bouwt de aannemer aan de aansluiting op het Julianaplein (westzijde) en het Europaplein (oostzijde). Aan de westzijde is de aansluiting gemaakt van de verdiepte ligging op het Julianaplein. Deze weg heeft een eerste laag asfalt gekregen. Verder zijn hier onder andere geluidsschermen geplaatst en steenstrips geplakt. Aan de oostzijde is de bouwkuip ontgraven. Hier is een start gemaakt met het aanbrengen van de folie die de bouwkuip waterdicht moet maken.

Overig

Bij de toekomstige Máximaweg is riolering aangebracht. De eerste voorbereidingen zijn getroffen voor het fietspad aan de westzijde van de Hereweg.

De oefeningen van hulpverleners in de verdiepte ligging zijn afgerond. De afgelopen weken hebben in totaal 150 hulpverleners aan de oefeningen meegedaan. Het gaat dan onder andere om brandweerlieden en ambulancerijders. Zij kennen nu de specifieke situatie in de verdiepte ligging en weten hoe ze moeten handelen als zich een calamiteit voordoet.


Lees ook: