20240620 - 240618-Twee-wekelijkse-ronde-VDL-18-06-2024-Raymond-Bos header -Beeldnummer-00330

Update Operatie Ring Zuid #12: OV en hulpdiensten last van toename verkeer | Viaduct bij Verlengde Nieuwstraat gesloopt

John20 juni 2024


Groningen Bereikbaar en Aanpak Ring Zuid brengen met regelmaat een voortgangsbericht uit over Operatie Ring Zuid. Vandaag nummer 11. Operatie Ring Zuid bevindt zich in fase 4. In deze update informeren we over de periode 6 tot en met19 juni. We kijken terug op het verkeersbeeld en op de werkzaamheden.

Verkeersbeeld

Tijdens Operatie Ring Zuid zijn veel belangrijke wegen in de stad afgesloten. Om de stad bereikbaar te houden, is minder autoverkeer dan normaal noodzakelijk.

Op donderdag 6 juni verliep het verkeersbeeld normaal, met beperkte vertraging op de bekende locaties. Ook op vrijdag 7 juni verliep het verkeersbeeld zoals we vaker op vrijdag zien: gedurende de ochtendspits nauwelijks vertraging, tijdens de middagspits wel vertraging, maar niet meer dan 10 minuten. Maandag 10 juni was het erg regenachtig en dit zagen we terug in het verkeersbeeld: het was drukker op de weg, met name rond de Helperzoomtunnel en op de N860 tussen Haren en Waterhuizen. Het verkeersbeeld van dinsdag 11 juni verliep weer normaal. Vorige week woensdag (12 juni) zagen we dat het 's middags drukker was dan in de ochtendspits. Op donderdagochtend 13 juni was er een storing aan de Driebondsbrug (Ring Oost). Hierdoor ontstonden lange files op verschillende wegen (A7, N46, Ring Noord). Het verkeersbeeld afgelopen vrijdag was weer rustig. Ook het verkeersbeeld van afgelopen maandag en dinsdag verliep normaal, in vergelijking met de andere dagen. Het blijft druk op een aantal wegen, zoals de Stationsweg. Er is in de spits dan ook sprake van vertraging.

Ook de afgelopen weken zagen we weer dat meer mensen, wellicht onder invloed van het weer, de auto nemen. Met name automobilisten die door de stad rijden veroorzaken opstoppingen waar het OV en hulpdiensten last van hebben. We blijven benadrukken dat het ook voor de komende weken, zeker tot aan de schoolvakantie, van groot belang blijft om de auto zoveel mogelijk te laten staan. Het netwerk draait, maar bij incidenten kan het zomaar leiden tot forse files/vertragingen voor het autoverkeer.

Voortgang werkzaamheden

Operatie Ring Zuid bevindt zich in fase 4. In deze fase wordt de nieuwe verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg aangesloten op de bestaande wegen. Daarvoor moet de oude ringweg worden afgebroken en moeten de tunnelmonden worden afgebouwd.

Sloop

Voor de planning van de sloop is de oude ringweg opgedeeld in zeven vakken (zie kaart hieronder).

20240530 kaart sloop ringweg2
Afgelopen twee weken is vooral gewerkt in vak 2, 3a, 5 en 6.

In vak 2 is de westzijde van het viaduct over de Hereweg afgebroken. Het puin is afgevoerd. De rest van dit viaduct volgt in september en oktober.

In vak 3a is de ondergrond van de zuidbaan van de oude ringweg ontgraven. Hier wordt nu gewerkt aan het verwijderen van de bouwkuip. Dit duurt nog tot 1 juli. De noordbaan is nog in gebruik als tijdelijke verbinding vanaf de Meeuwerderweg naar de Hereweg.

In vak 5 is het viaduct ter hoogte van de Verlengde Nieuwstraat gesloopt. De komende weken gaat de sloop verder in westelijke richting. In vakken 1, 6 en 7 is de oude ringweg inmiddels verdwenen.

Afbouw

Aan de uiteinden van de verdiepte ligging bouwt de aannemer aan de aansluiting op het Julianaplein (westzijde) en het Europaplein (oostzijde). Aan de westzijde is onder andere grondwerk uitgevoerd. Verder zijn er damwanden afgebrand en geluidsschermen geplaatst. Aan de oostzijde is onder andere wapening aangebracht en beton gestort voor vloeren en wanden. Verder zijn prefab wandpanelen geplaatst.

Lees ook: