20240628 oprit meeuwerderweg header 20240521_162110 - foto ARZ

Tijdelijke verbinding van Meeuwerderweg naar Hereweg vervroegd dichtDe tijdelijke verbinding over het spoor vanaf de Meeuwerderweg tot aan de Hereweg gaat op dinsdagavond 2 juli (20.00 uur) dicht. Deze verbinding was aangelegd om de bewoners van de Oosterpoort een extra optie te geven om de wijk uit te rijden tijdens Operatie Ring Zuid. De verbinding gaat twee weken eerder dicht, zodat we sneller kunnen beginnen met de sloop ervan.

Tijdens fase 4 van Operatie Ring Zuid is de zuidelijke ringweg grotendeels dicht. Zonder extra maatregelen kunnen de inwoners van de Oosterpoortwijk in deze fase hun wijk per auto alleen bereiken en verlaten aan de noordzijde, via de Trompsingel. Hier rijdt vanwege de afsluiting van de ringweg veel extra verkeer. De tijdelijke oprit bij de Meeuwerderweg gaf de wijkbewoners een alternatief om over het spoor te komen.

20240628 tijdelijke oprit meeuwerderweg - openstreetmaps
In het rood de tijdelijke oprit vanaf de Meeuwerderweg, over het spoor, via een stukje van de ringweg naar de Hereweg. Plattegrond: OpenStreetMaps.

Het was de bedoeling om de oprit op 19 juli te sluiten, bij de start van de zomervakantie. Direct daarna zou de sloop van het stuk ringweg bij het spoor en tussen spoor en Hereweg beginnen.

De aannemer heeft kortgeleden de wens geuit om meer tijd beschikbaar te hebben om dit deel van de ringweg te slopen. Door twee weken eerder te beginnen met de sloop, kan veel werk overdag al gedaan worden en is er meer zekerheid dat de voorbereidingen van de periode zonder treinverkeer op tijd klaar zijn.

We begrijpen dat de vervroegde afsluiting een tegenvaller is voor de automobilisten die wél van de oprit gebruik hebben gemaakt. Ook vinden we het vervelend dat we de toezegging aan de wijkbewoners dat de oprit tot 19 juli open is, niet kunnen nakomen. We hopen op begrip voor onze afwegingen.

Vanuit verkeerskundige hoek waren er geen bezwaren. In de praktijk blijkt dat – om verschillende redenen – er minder auto’s gebruik maken van de oprit dan verwacht. Verder zijn de vertragingen op de route Stationsweg-Zuiderpark-Trompsingel-Griffeweg inmiddels bij de meeste gebruikers bekend. Ook de hulpdiensten hebben ingestemd.

Voor omwonenden heeft deze eerdere start het voordeel dat er op dit stuk alleen overdag gewerkt hoeft te worden en niet in de avonduren.

20240628 luchtfoto CG3A7193 RWSNN_ring ARZ Zuid (56)
Het eerste deel van de tijdelijke verbinding uit de lucht gezien, met rechts bovenin de Meeuwerderweg. Foto: Rijkswaterstaat.

Lees ook: