20240523 LR-Twee-wekelijkse-ronde-JPL-17-5-2024-00061 header - foto Raymond Bos

Update Operatie Ring Zuid #9: Het blijft druk in de stad | Vorderingen in sloop oude ringwegGroningen Bereikbaar en Aanpak Ring Zuid brengen elke week een voortgangsbericht uit over Operatie Ring Zuid. Vandaag nummer 9. Operatie Ring Zuid bevindt zich in fase 4. In deze update informeren we over de periode 16 mei tot en met 22 mei. We kijken terug op het verkeersbeeld en op de werkzaamheden.

Verkeersbeeld

Tijdens Operatie Ring Zuid zijn veel belangrijke wegen in de stad afgesloten. Om de stad bereikbaar te houden, is het nodig dat het autoverkeer beperkt blijft.

Afgelopen donderdag was het vrij druk. Op de Stationsweg moesten bussen wachten totdat zij het station konden verlaten. Houd daarom de kruisvlakken vrij, zodat bussen niet geblokkeerd worden. Ook op de wegen rondom het station (Paterswoldseweg, Emmaviaduct, Hereweg en Herebrug tot Griffeweg) was sprake van vertraging, net als op de Van Ketwich Verschuurlaan, de N370 (RING-West) en de N355.

Daarnaast blijft het druk rondom de Helperzoomtunnel, de vertraging kan oplopen tot ruim een kwartier. De aanvullende maatregelen lijken het gewenste effect te hebben op de Haydnlaan en Helper Brink (verbod in te rijden met een uitzondering voor bestemmingsverkeer). De Kempkensberg is daardoor wel drukker.

Donderdagmiddag was er ook veel verkeer rond de aansluiting A7/N370 en de N860. Ook op vrijdag waren op de eerder aangegeven locaties vertragingen te zien. Het was 's middags druk op de Johan van Zwedenlaan. Een ongeval om 13:30 uur veroorzaakte tot 16 minuten vertraging op de Beneluxweg (N47).

Het pinksterweekend verliep over het algemeen rustig. Wel bleven we drukte zien op de wegen rondom het station.

Dinsdag kwam het verkeersbeeld weer overeen met het beeld dat ook vorige week vaak te zien was. In principe zijn de vertragingen elke dag vergelijkbaar, op dezelfde locatie. Op het Vrijheidsplein ontstaat in de spitsuren een file richting het Julianaplein, omdat het verkeer vanaf RING-West en vanuit Drachten moet samenvoegen. De vertraging blijft beperkt tot een aantal minuten. Het dynamisch informatiepaneel langs RING-West waarschuwt voor file indien het verkeer langzamer begint te rijden.

De oproep blijft: pak de fiets, het OV of reis via P+R. Toch met de auto? Volg dan de omleidingsroutes via de overige ringwegen en vermijd als het kan de wegen rondom het station en Helpman.

Voortgang werkzaamheden

In deze fase 4 van Operatie Ring Zuid wordt de verdiepte ligging van de ringweg aangesloten op de bestaande wegen. Daarvoor moet de oude ringweg worden afgebroken en moeten de tunnelmonden worden afgebouwd. Afgelopen week zijn vorderingen gemaakt met het slopen van de oude ringweg. Ook het pinksterweekend is doorgewerkt.

Voor de planning van de sloop is de oude ringweg opgedeeld in zeven vakken (zie kaart hieronder).

20240502 ARZ107_Kaart sloop tijdelijke ringweg

In vak 1 is de ringweg al verdwenen. De afgelopen week is de ondergrond van de zuidbaan ontgraven en afgevoerd. De damwanden zijn doorgebrand en verwijderd. Ook de funderingen van oude geluidsschermen die hier zijn aangetroffen, zijn verwijderd. Nu wordt de noordbaan ontgraven, net als in vak 7. Deze werkzaamheden duren tot eind mei.

In vak 2 en vak 4 is asfalt weggefreesd op de zuidbaan, op het viaduct Hereweg en de Esperantokruising.

In vakken 5 en 6 is deze week gewerkt aan het wegbreken van het asfalt en de puinbaan. In vak 6 is de aannemer begonnen met het afbreken van de fundering van de ringweg, in westelijke richting. Het puin wordt afgevoerd. Inmiddels is de ringweg afgebroken vanaf de locatie van Ordina (parallelweg Europaweg) tot het Oude Winschoterdiep. We werken nu aan het viaduct over het kanaal. Zie ook ons Spoorboekje sloop ringweg.

In de verdiepte ligging is de afbouw volop gaande. Ook worden er installaties aangebracht en aangesloten. Afgelopen week hebben hulpdiensten hier oefeningen gedaan.

20240521_162706
De sloop van de ringweg ter hoogte van het Oude Winschoterdiep. Foto: Aanpak Ring Zuid.

Lees ook: