20240530 - sloop ringweg header - 2024-05-29 at 14.33.31 - sloop - foto ARZ

Update Operatie Ring Zuid #10: Volg aangegeven omleidingsroutes | viaduct Oude Winschoterdiep wordt geslooptGroningen Bereikbaar en Aanpak Ring Zuid brengen elke week een voortgangsbericht uit over Operatie Ring Zuid. Vandaag nummer 10. Operatie Ring Zuid bevindt zich in fase 4. In deze update informeren we over de periode 22 mei tot en met 29 mei. We kijken terug op het verkeersbeeld en op de werkzaamheden.

Verkeersbeeld

Tijdens Operatie Ring Zuid zijn veel belangrijke wegen in de stad afgesloten. Om de stad bereikbaar te houden, is het nodig dat het autoverkeer beperkt blijft.

Het verkeersbeeld van afgelopen donderdag past in het beeld van de dagen voorafgaand. De doorgaans al drukke donderdag zorgde, zeker tijdens de middagspits, voor de nodige vertraging op de bekende locaties, zoals de Stationsweg en omgeving, de N860, de N355 en Ring West. De vertraging liep echter nergens op tot meer dan 15 minuten.

Het verkeersbeeld op vrijdag was over het algemeen normaal tot rustig. Van een ochtendspits was eigenlijk nauwelijks sprake en verliep zonder veel vertraging. Tijdens de middagspits was er op een aantal trajecten wel vertraging, op sommige trajecten oplopend tot ongeveer 10 minuten.

Afgelopen maandag was sprake van een relatief normaal verkeersbeeld. Op sommige locaties was het rustiger dan normaal, zoals op de N355 Zuidhorn – Groningen tijdens de ochtendspits. Verder was het de gehele middag opvallend druk op de N370 (Ring West) in noordelijke richting.

Het verkeersbeeld op dinsdag 28 mei was druk. Door incidenten tijdens zowel de ochtend- als middagspits ontstonden er op verschillende trajecten langere vertragingen dan normaal. Dit was onder meer het geval op de N370 (Ring Noord) en op de A7 vanuit Hoogezand.

We blijven de oproep doen om, wanneer je toch echt met de auto moet, de aangegeven omleidingsroute via de overige ringwegen te volgen. Dit zijn vaak meer kilometers, maar op de ringweg rijdt het vlotter door en is de reistijd vaak korter.

Daarnaast doen we de oproep om kruispunten vrij te houden, zodat hulpdiensten en ander noodzakelijk verkeer niet onnodig geblokkeerd worden.

Werkzaamheden

Operatie Ring Zuid bevindt zich in fase 4. In deze fase wordt de nieuwe verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg aangesloten op de bestaande wegen. Daarvoor moet de oude ringweg worden afgebroken en moeten de tunnelmonden worden afgebouwd.

Voor de planning van de sloop is de oude ringweg opgedeeld in zeven vakken (zie kaart hieronder).

20240530 kaart sloop ringweg2

Afgelopen week sprong vooral de sloop van het viaduct over Oude Winschoterdiep (in vak 6) in het oog. De geluidsschermen zijn weggehaald. Nu worden de liggende delen van het viaduct uitgehesen. In dit vak werkt de aannemer van oost naar west. Ook bij de Meeuwerderbaan wordt gesloopt.

In vakken 1 en 7 is de oude ringweg inmiddels grotendeels verdwenen.

In de verdiepte ligging is de afbouw volop gaande. Zo wordt het betonoppervlak afgewerkt, evenals de barriers. Bij de oostelijke tunnelmond zijn damwanden geplaatst. Hier kunnen de keerwanden tegenaan worden gezet. Deze waren alvast gemaakt, om tijd te besparen.

Verder worden er in de verdiepte ligging installaties aangebracht, aangesloten en getest. Afgelopen week hebben hulpdiensten opnieuw oefeningen gedaan.

2024-05-29 at 14.33.31 - sloop - foto ARZ
Sloop van de oude ringweg ter hoogte van de Meeuwerderbaan. Foto: Aanpak Ring Zuid.

Lees ook: