1 nieuwe situatie Helperzoom - Haydnlaan

Onveilige verkeerssituatie Haydnlaan leidt tot extra verkeersmaatregelen

Frank16 mei 2024


In fase 4 van Operatie Ring Zuid (van 6 mei tot 30 augustus) zijn er verschillende afsluitingen in het zuiden van de stad. Zo ook in de wijk Helpman. De huidige verkeersmaatregelen zorgen voor veel verkeersdrukte en onveilige situaties rondom de Haydnlaan en de Helper Brink. Dit is niet wenselijk. Om deze reden nemen we extra verkeersmaatregelen

Een groot deel van het autoverkeer dat vanuit de Helperzoomtunnel richting de Hereweg rijdt maakt gebruik van de Haydnlaan, dwars door Helpman. Terwijl er een goed alternatief beschikbaar is, de tijdelijke weg over de Kempkensberg. De route via de Haydnlaan is volgens de navigatiesystemen vaak sneller. En veel automobilisten volgen de navigatie, en minder de borden. Hierdoor is het druk in de Haydnlaan, wat met name tijdens schooltijden leidt tot chaotische en onveilige verkeerssituaties.

Om er voor te zorgen dat het autoverkeer kiest voor de route over de Kempkensberg en niet de Haydnlaan, plaatsen we na overleg met Groningen Bereikbaar en de gemeente, aan het begin van de Haydnlaan een bord 'verboden in te rijden', met een uitzondering voor bestemmingsverkeer. Deze maatregel wordt ook overgenomen door de navigatiesystemen.

Verkeersregelaars

De verkeersregelaars op kruispunt Helperzoom – Helper Brink – Helperzoomtunnel blijven hier voor langere periode staan, op werkdagen van 07:00 tot 19:00 uur. Zij gaan er vooral voor zorgen dat de fietsers veilig kunnen oversteken.


Lees ook: