20240411 voortgangsrapportage ORZ3 header - 240410-Ronde-Vrijheidsplein-April-2023-Raymond-Bos-Beeldnummer-00113-1

Update Operatie Ring Zuid #3: Verkeersbeeld stabiliseert, rijden via de ring loont

John11 april 2024


Groningen Bereikbaar en Aanpak Ring Zuid brengen elke week een voortgangsbericht uit over Operatie Ring Zuid. Vandaag nummer 3. In deze update informeren we over de periode 4 tot en met 10 april.

In de wekelijkse update kijken we terug op het verkeersbeeld en op de werkzaamheden. Deze week geven we ook verkeerscijfers.

Verkeersbeeld

Op donderdag zagen we vertragingen en files op de gebruikelijke trajecten. Vrijdag was het verkeersbeeld over het algemeen rustig. Pechgevallen hier en daar leiden tot vertraging van een paar minuten. In het weekend geen bijzonderheden, alleen op zondag was er om 15.00 uur even een piek in het verkeer te zien, wat resulteerde in een vertraging van enkele minuten. Op maandag was het verkeersbeeld relatief normaal met de gebruikelijke vertraging. Eén incident om 18.00 uur zorgde voor een opvallende vertraging op de A7 (Drachten-Groningen) bij Westpoort. De vertraging liep hier op tot maximaal 30 minuten. Op dinsdag zagen we wat langere vertragingen dan normaal, met name op de A7 (Drachten-Groningen) en N355 (Zuidhorn-Groningen). Het verkeersbeeld in de middag was relatief rustig vergeleken met de ochtend en de maandag, ondanks enkele ongevallen in de stad zelf.

Het blijft wel druk op Laan Corpus den Hoorn en de Stationsweg. We hebben de indruk dat de nieuwe afrit bij de Leonard Springerlaan vanaf Ring West (bij Martiniplaza) nog niet bij iedereen bekend is. De navigatiesystemen pakken deze ook nog niet allemaal goed mee. De afrit is met name voor verkeer ten westen van de stad een goed alternatief om de Paterswoldseweg te bereiken (in plaats van Laan Corpus den Hoorn). Ook de overige ringwegen zijn in de meeste gevallen een sneller alternatief dan de wegen in de stad. Ook vanaf het Sontplein en het oostelijke deel van de binnenstad ben je via rondje ring sneller richting Drachten dan via de Stationsweg of Laan Corpus den Hoorn.

Verkeerscijfers

Voorafgaand aan Operatie Ring Zuid deden we een oproep (en nog steeds): laat tijdens Operatie Ring Zuid zoveel mogelijk je auto staan. Reis anders, als dat kan. Waarom? Door het afsluiten van (een deel van) Ring Zuid, één van de drukste wegen in de stad, is er simpelweg minder asfalt beschikbaar om al het autoverkeer te kunnen verwerken. Onze verkeerskundigen maken gebruik van een verkeersmodel, dat uit kan rekenen waar het verkeer bij een wegafsluiting vastloopt en hoe lang de files worden. Bij de berekeningen in dat model bleek dat er een afname van 80.000 vervoersbewegingen (20%) nodig zou zijn om het verkeer in de stad rijdende te houden. Een logische vraag is nu: halen we die 20% minder verkeer? Het antwoord op deze vraag is niet zo makkelijk te geven. Alle auto's tellen is onbegonnen werk. We hebben wel op een aantal plekken telpunten, maar natuurlijk niet op alle wegen in de stad en omdat verkeer nu via andere routes rijdt wordt dezelfde auto vaker geteld dan voorheen. Ondanks dat wij niet exact kunnen meten of de 20% afname gehaald wordt, komt de vertraging op de wegen in de stad grotendeels overeen met wat het verkeersmodel bij een afname van 20% voorspeld heeft. Meer informatie: www.groningenbereikbaar.nl/verkeersmodellen.

Een verkeersmodel is natuurlijk anders dan de werkelijke situatie. Het verkeersmodel houdt geen rekening met gele omleidingsborden, waarmee we in de werkelijkheid het verkeer kunnen omleiden via wegen die meer verkeer kunnen verwerken. Daarnaast voeren we doseermaatregelen uit: door het verkeer bij bepaalde verkeerslichten langer stil te laten staan, kan het verkeer verderop beter doorstromen (meer informatie: www.groningenbereikbaar.nl/doseren). Een maatregel die het verkeersmodel niet kent en eentje die effect heeft.

Wel hebben we de eerste cijfers binnen waaruit we de volgende conclusies kunnen trekken. We zien een afname van gemiddeld 10% op de belangrijkste invalswegen van en naar Groningen als we dat vergelijken met de verkeerscijfers van februari. Daarentegen zien we een toename op een aantal wegen in de stad, zoals Ring Noord (toename van zo'n 40%) en Ring West (toename van ongeveer 25%). Dit toont aan dat de omleidingsroute gevolgd wordt. We zien ook dat de spitsen eerder beginnen en langer doorgaan. De verkeersdrukte verspreidt zich dus meer. Wat we al zagen op de weg laten ook de cijfers zien: Laan Corpus den Hoorn (+30%) en Stationsweg (+25%) zijn in de eerste week van Operatie Ring Zuid aanzienlijk drukker dan de week ervoor. De ring kan nog meer verkeer verwerken en voor bijna iedereen is het rondje ring ook daadwerkelijk sneller dan door de stad rijden. Wij herhalen daarom de oproep om via de ring te rijden en de Stationsweg en Laan Corpus den Hoorn te mijden als je er geen bestemming hebt.

20240411 verkeerscijfers ORZ

OV-Bureau Groningen Drenthe ziet een toename van het aantal OV-reizigers (10%) in de eerste twee weken van Operatie Ring Zuid. Er is bewust gekeken naar de dinsdag t/m donderdag, omdat Goede Vrijdag en Paasmaandag in de afgelopen weken vielen en dit voor veel mensen geen werkdag is. Verder zien we een toename in de P+R-bezetting, met uitzondering van P+R Reitdiep.

Voortgang werkzaamheden

In fase 2 (25 maart -26 april) wordt bij het Julianaplein de verbindingsboog voor het verkeer van Drachten naar Assen aangelegd. Vorige week is hiervoor de gewapende grond aangebracht en de zandbaan afgemaakt. Deze week komt hier de puinbaan op, waarna de boog geasfalteerd kan worden. Ook worden er dan paverbarriers (lage muurtjes) langs de weg gebouwd.

Vorige week en deze week worden het staalwerk en de buispalen van de tijdelijke Julianabrug verwijderd, evenals het tijdelijke remmingwerk in het water. Verder worden er damwanden aangebracht. Begin volgende week start het inhijsen van liggers voor de nieuwe Julianabrug.

Tussen de dubbele rotonde Corpus den Hoorn/Stadspark en het Vrijheidsplein (aan de noordzijde) plaatst de aannemer op dit moment groene schermen. Bij het Vrijheidsplein wordt de verbindingsboog van de westelijke ringweg richting het Julianaplein verder afgemaakt. Ook wordt gewerkt aan de rijbanen tussen het Vrijheidsplein en de Julianabrug. De aannemer is hier en bij het Julianaplein begonnen met detectielussen in het asfalt slijpen. Deze lussen leveren verkeersgegevens aan voor de matrixborden die boven de ringweg komen te hangen. Deze werkzaamheden zijn grotendeels ‘s avonds en ‘s nachts.

240410-Ronde-Vrijheidsplein-April-2023-Raymond-Bos-Beeldnummer-00031-1
Bij het Vrijheidsplein werken we aan de verbindingsboog van Ring West naar het Julianaplein. Foto: Raymond Bos.

Bij de verdiepte ligging, ter hoogte van de Esperantostraat, wordt gewerkt aan een tijdelijke oprit vanaf de Meeuwerderweg naar de Hereweg. Deze week wordt de oprit geasfalteerd. Ook wordt een tijdelijke weg aangelegd over bouwterrein Kempkensberg. In de verdiepte ligging worden veel installaties aangebracht voor signalering en veiligheid. Inmiddels is een start gemaakt met het testen van deze installaties.


Lees ook: