20240111 - groen planten griffeweg header - 20170523 Griffeweg 2_105355

Griffeweg vier nachten dicht voor aanplanten groen

John11 januari 2024Oost


Komende week gaan we het definitieve groen aanplanten in de middenberm van de Griffeweg. Om deze werkzaamheden veilig uit te voeren, sluiten we de Griffeweg vier avonden en nachten af voor autoverkeer, vanaf de Meeuwerderweg tot de Europaweg. Het gaat om maandag, dinsdag, woensdag en donderdag, steeds van 20.00 tot 06.00 uur. Fietsers en voetgangers kunnen de werkzaamheden passeren.

Al enkele jaren geleden is de Griffeweg opnieuw ingericht, om de doorstroming van het autoverkeer te verbeteren. De kruising Barkmolenstraat-Griffeweg-Boermandestraat is omgebouwd tot een zogenaamd voorrangsplein. De Griffeweg heeft een middenberm met groenstrook gekregen en een nieuwe bushalte. Verder is het oversteken voor fietsers veiliger gemaakt. Nu ronden we deze werkzaamheden af door in de groenstrook het definitieve groen aan te planten.

Mocht het de komende week vriezen, dan kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld.

Hinder

We voeren de werkzaamheden uit in de nacht, om verkeershinder zoveel mogelijk te beperken. We zetten verkeersregelaars in voor de veiligheid van de weggebruikers. Omwonenden krijgen een brief met meer informatie.

Bereikbaarheid

De woningen aan de Griffeweg en omgeving blijven tijdens de werkzaamheden altijd bereikbaar (zie de plattegrond hieronder).

20240111 afsluiting Griffeweg - 094234
In het rood de afsluiting van de Griffeweg. In het blauw de omleidingsroute voor bewoners van De Meeuwen vanaf de Trompsingel naar de wijk toe. In het paars de route vanaf de Sontweg naar De Brink en omliggende straten.

De woningen ten noorden van de Griffeweg zijn tijdens de werkzaamheden te bereiken via de onderdoorgang bij de Oosterhaven (paarse route).

De woningen aan de zuidzijde en in De Meeuwen zijn bereikbaar via de Meeuwerderweg, de Verlengde Frederikstraat en de parallelweg langs de Europaweg (blauwe route). Automobilisten kunnen De Meeuwen verlaten via dezelfde weg, alleen gebruiken ze dan de Meeuwerderbaan om terug te komen op de Meeuwerderweg.

De omleidingsroutes staan ook aangegeven op de bekende gele borden. Bewoners van De Meeuwen kunnen eerst de omleidingsroute naar De Oosterpoort volgen (9) en daarna de route naar de Barkmolenstraat.

20170512 - Griffeweg 1 - 952d2e97-a2d7-4e05-b5ad-a6a0ac758c4a
Het verkeersplein dat in 2017 is aangelegd. Foto: Aanpak Ring Zuid (mei 2017).

Lees ook: