20231211 impressie opening verdiepte ligging header

Waterkelder onder verdiepte ligging - zo groot als Olympisch zwembad - in gebruik

John11 december 2023


Volgende week gaan we een grote test uitvoeren met het pompsysteem van de waterkelder die onder de verdiepte ligging ligt. Bij deze test nemen we de waterkelder ook in gebruik. Jeroen Reessink van Aanpak Ring Zuid weet er meer over.

Eerst maar de vraag: waarom ligt er een waterkelder onder de verdiepte ligging? “De neerslag wordt de komende jaren steeds heviger en intenser”, legt Reessink uit. “Daar moeten we bij het bouwen van de verdiepte ligging rekening mee houden. De verdiepte ligging is ruim een kilometer lang en heeft twee in- en uitgangen en twee open gedeelten. Als het regent, valt hier heel veel water in. Om te voorkomen dat de verdiepte ligging onder water komt te staan, stellen we zeer hoge eisen aan het waterafvoersysteem. De eis is dat het systeem een bui aan kan waarbij in honderd minuten 80 mm water valt. Ter vergelijking: normaal valt er in één maand in Nederland 70 mm. Naar verwachting komt zo’n bui maar eens in de 250 jaar voor.”

verdiepte ligging met waterkelder 1
Een dwarsdoorsnede van de verdiepte ligging. Het vierkantje onder het diepste punt is de waterkelder.

“Tijdens zo’n megabui moet het systeem in de totale verdiepte ligging in honderd minuten 2.000 m3 water kunnen verwerken”, vervolgt Reessink. “Zo blijft het veilig om door de verdiepte ligging heen te rijden. Doordat het wegdek een beetje schuin afloopt, stroomt het regenwater via de vele kolken en de waterafvoerbuizen in de wegvloer naar de waterkelder toe. Deze waterkelder ligt op het diepste punt van de verdiepte ligging, onder de rijbaan, net ten westen van het Oude Winschoterdiep. De waterkelder is enorm groot en heeft een capaciteit van circa 2.000 m3. Dat is bijna net zo groot als een Olympisch zwembad! Hierin kan nagenoeg de gehele bui opgeslagen worden.”

verdiepte ligging 2 afschot
Het wegdek in de verdiepte ligging loopt een beetje schuin af, zodat het regenwater naar de zijkant stroomt. Vanaf daar loopt het via goten, kolken en afvoerbuizen naar de waterkelder.
verdiepte ligging 3 afvoerbuizen
In de groene cirkels de waterafvoerbuizen in het beton. Foto: Aanpak Ring Zuid.

Kanaal

Een bijzonderheid van de verdiepte ligging is dat deze onder het Oude Winschoterdiep doorloopt. Stel dat het kanaal overstroomt en dat het water de verdiepte ligging inloopt? “Ook daaraan is gedacht”, weet Reesink. “Het Oude Winschoterdiep maakt onderdeel uit van het boezemsysteem van waterschap Hunze & Aa’s. Dit kanaal zorgt voor een afwatering van het Drentse achterland naar de Waddenzee. Bij hevige regenval kan ook het water in dit kanaal erg hoog komen te staan. Rond het Oude Winschoterdiep zijn daarom dijken aangelegd van 2 meter boven NAP. Daarmee voldoen ze aan de eisen van het waterschap.“

verdiepte ligging 4 hoogwaterbescherming
De rode lijnen zijn de dijken van 2 meter boven NAP, die voorkomen dat water vanuit het Oude Winschoterdiep de verdiepte ligging inloopt.

Riool

Waar gaat het regenwater eigenlijk naartoe dat in de waterkelder, het grote zwembad, wordt opgevangen? “De waterkelder bestaat uit verschillende compartimenten. Het eerste regenwater is vaak wat vervuild en wordt opgevangen in het vuilwatercompartiment. Dit vervuilde water wordt afgevoerd op het riool en vervolgens gezuiverd. Valt er meer water, dan wordt dit opgevangen in het schoonwatercompartiment en daarna geloosd op het Oude Winschoterdiep. Omdat de waterkelder zo groot is kan de pompinstallatie, die het water naar het Oude Winschoterdiep wegpompt, met een relatief kleine capaciteit toe. Er worden twee pompen geïnstalleerd, die elkaars reserve zijn.”

Test

De test van het pompensysteem wordt gedaan van 18 tot 22 december. We verwachten dat omwonenden hiervan geen hinder ondervinden.


Lees ook: