nieuwe-ring-scaled

Operatie Ring Zuid: We geven de ring terug aan Groningen. Een Mega klus!Vanaf september 2024 kan het verkeer voor het eerst zonder verkeerslichten over de gehele, nieuwe zuidelijke ringweg rijden. Om dat mogelijk te maken moeten eerst het nieuwe knooppunt Julianaplein en de verdiepte ligging aangesloten worden op de bestaande wegen (A28 en N7), het Vrijheidsplein en het Europaplein. Dit is een enorme klus waar wij heel hard aan werken.

Hier hebben we van maart 2024 tot september 2024 de tijd voor. Deze planning kunnen we alleen halen als we delen van de zuidelijke ringweg langere periodes dicht houden en dag en nacht (en avond) doorwerken. Dit levert vanaf 22 maart volgend jaar ruim vijf maanden ernstige verkeershinder op, waarbij het noodzakelijk is dat er minder autoverkeer in en om Groningen rijdt. Dit zorgt voor hinder op het gebied van leefbaarheid en bereikbaarheid.

Operatie Ring Zuid

Onder de noemer 'Operatie Ring Zuid' zijn er volgend jaar, net als in 2022, langdurige afsluitingen rondom het Julianaplein. In verschillende fases zijn er meerdere rijrichtingen dicht. De operatie duurt langer dan in 2022. Groningen Bereikbaar gaat in gesprek met bedrijven en organisaties in de noordelijke regio om onder meer thuiswerken, reizen met fiets of OV weer onder de aandacht te brengen en samen te kijken naar het verminderen van autoverkeer. Na deze operatie kan het verkeer in september over de nieuwe zuidelijke ringweg rijden.

Impressie van Laan Corpus den Hoorn richting hetVrijheidsplein
Impressie van Laan Corpus den Hoorn richting het Vrijheidsplein
Vrijheidsplein
Impressie van het Vrijheidsplein en Ring West
nieuwe-ring-scaled
Impressie van het nieuwe Julianaplein

Na operatie Ring Zuid

Hoewel we in september 2024 een grote mijlpaal binnen het project Aanpak Ring Zuid behalen, is het werk en dus de overlast na september nog niet klaar. De meeste werkzaamheden vinden dan plaats buiten of net naast de ring. Eén van de meest in het oog springende werkzaamheden is bijvoorbeeld het afbreken van de oude ringweg en het aanleggen van het Zuiderplantsoen. Met deze werkzaamheden zijn we in ieder geval tot in 2025 mee bezig.


Lees ook: