20230302 Parkbrug fietsverbinding kanaal header - foto Aanpak Ring Zuid _125627 (1)

Verlegde Brailleweg wordt voor de helft fietspad

John2 maart 2023Julianaplein


De verlegde Brailleweg die op 6 maart open gaat, wordt voor de helft ingericht als fietspad. Zo krijgen fietsers rond het Julianaplein weer de mogelijkheid om naar het noorden of het zuiden te rijden. Deze oplossing heeft gevolgen voor het autoverkeer. Op de verlegde Brailleweg moet het verkeer in beide richtingen één rijstrook delen. Hier komen eerst verkeersregelaars bij en later verkeerslichten.

Komende dagen

Dit weekend wordt de Brailleweg verlegd tussen aansluiting Groningen Centrum en het Emmaviaduct. De weg schuift op richting het kanaal. Daarvoor is de Brailleweg gestremd van donderdagochtend 2 maart 06.00 uur tot maandagochtend 6 maart 06.00 uur. Ook het fietsverkeer bij de Brailleweg is in deze periode gestremd.

20230301 fietsverbindingen Julianaplein Amaliatunnel Muntingbrug
De situatie rond het Julianaplein in de periode 2 tot 6 maart 2023.

Fietsers en voetgangers

Fietsers en voetgangers hebben vanaf maandag 6 maart 06.00 uur weer een verbinding tussen de fietsvallei en de Parkbrug. Om dit mogelijk te maken, gebruiken we een van de twee rijstroken van de verlegde Brailleweg. Ook leggen we een tijdelijk fietspad aan langs het kanaal, vanaf de voormalige Amaliatunnel tot aan de Parkbrug.

Ter hoogte van de IJsselstraat wordt de fietsdoorsteek onder het Emmaviaduct door weer tweerichtingsverkeer. Zo kun je weer lopend of op de fiets onder het Emmaviaduct door vanuit de Rivierenbuurt.

20230302 fietsdoorsteek verlengde ijsselstraat - foto Aanpak Ring Zuid _125303
De fietsdoorsteek in het verlengde van de IJsselstraat is vanaf maandag 6 maart weer tweerichtingsverkeer. Foto: Aanpak Ring Zuid.

Autoverkeer

Auto's en bussen in beide richtingen maken gebruik van de resterende rijstrook. Om en om rijdt dit verkeer over deze rijbaan, net als bij een wegversmalling. Hiervoor zetten we in eerste instantie verkeersregelaars in. Later komen hier verkeerslichten te staan. Deze situatie blijft bestaan tot de Muntingbrug open gaat (de fietsbrug in het verlengde van de Muntinglaan), vermoedelijk aan het begin van de zomer.

20230302 fietsverbindingen rondom Julianaplein met oplossing Brailleweg
De situatie vanaf 6 maart. De groene lijn langs het kanaal is de nieuwe fietsverbinding. De zwart-witte stippellijn is het stuk waar het autoverkeer één rijstrook heeft.

Advies: andere route naar centrum

Bij deze ene rijstrook kunnen al gauw opstoppingen ontstaan. Daarom gaan we automobilisten die vanaf de A28 naar het centrum willen, het advies geven om een andere route te kiezen. Bijvoorbeeld via de westelijke ringweg of de Hereweg. De bussen die hier rijden, zijn op weg naar of afkomstig van het station. Zij blijven wel van de Brailleweg gebruik maken. Door het autoverkeer te beperken, hopen we vertragingen in het busverkeer zo veel mogelijk te voorkomen.


Lees ook: