20221115 viaduct concourslaan stadspark header - foto Aanpak Ring Zuid

Start met vervangen viaduct Concourslaan (Stadspark)

John6 januari 2023West


Op 10 januari beginnen we met de sloop van het viaduct van de westelijke ringweg over de Concourslaan (Stadspark). We gaan hier een nieuw viaduct bouwen. Dat is nodig omdat de ringweg hier breder wordt gemaakt. De werkzaamheden zorgen voor veel bouwverkeer over de Concourslaan. We vragen alle weggebruikers extra goed op te letten.

Het viaduct over de Concourslaan in het Stadspark is onderdeel van de westelijke ringweg. Dit deel van de westelijke ringweg wordt breder vanwege de nieuwe op- en afritten bij het Vrijheidsplein. Om dit mogelijk te maken, moeten we ook het viaduct breder maken. Hiervoor slopen we het oude viaduct en bouwen we een nieuw, breder viaduct. Dit doen we in twee fases. In fase 1 (tot eind 2023) werken we aan de oostzijde van het viaduct, in fase 2 (vanaf eind 2023) aan de westzijde.

Onderdoorgang Concourslaan dicht

Van 10 januari tot en met 3 februari 2023 is de onderdoorgang van de ringweg op de Concourslaan afgesloten voor fietsers en voetgangers. Dit is nodig om de sloopwerkzaamheden aan het viaduct veilig uit te voeren.

We realiseren ons dat de onderdoorgang bij de Concourslaan veel wordt gebruikt door scholieren vanuit De Buitenhof of Hoogkerk en omgeving. Zij gaan onder andere naar ODS De Starter en Noorderpoort, beide aan de Verzetsstrijderslaan. Deze scholieren kunnen het beste omfietsen via de Peizerweg (zie de kaart hieronder). Aan het eind van de Peizerweg steken ze naast het spoor de Laan 1940-1945 over. Daarna gaan ze rechtsaf en steken ze de busbaan bij de Koerierstersweg over. Hier staan verkeerslichten. Direct hierna kunnen de scholieren linksaf het fietspad langs de busbaan op, en dan direct weer rechtsaf om op de Verzetsstrijderslaan te komen. Dit is een 30-kmzone. Op de terugweg kunnen ze dezelfde route nemen. Het is een flink stuk om voor deze scholieren. Gelukkig kunnen ze vanaf begin februari hun vertrouwde route weer nemen.

20230105 fietsroute de buitenhof-obs de starter vanaf 10 jan tot 3 febr 2023
Scholieren die vanaf De Buitenhof of Hoogkerk naar de scholen aan de Verzetsstrijderslaan fietsen, kunnen het beste deze route langs de Peizerweg nemen.

Vanaf 4 februari 2023 kunnen fietsers en voetgangers namelijk wel weer door de onderdoorgang heen. We plaatsen hier een rij containers waardoor ze veilig onder de werkzaamheden door kunnen lopen. Fietsers moeten hier dus wel even afstappen.

Later in 2023 is de onderdoorgang nog een aantal keer dicht. De data van deze stremmingen zijn nog niet bekend.

Bouwverkeer

De sloop en de bouw van het viaduct zorgen voor veel bouwverkeer op de Concourslaan en in de omgeving. Materialen en machines worden af- en aangevoerd. In fase 1 (vanaf 6 januari tot eind 2023) rijdt het bouwverkeer over de Paterswoldseweg en slaat ter hoogte van de Parkweg linksaf de Concourslaan in (zie de rode lijn in de afbeelding hieronder).

20230105 route bouwverkeer fase 1 viaduct Concourslaan
Het bouwverkeer voor fase 1 van het viaduct Concourslaan gaat via de Paterswoldseweg en de Concourslaan (rode lijn).

Vanaf 4 februari, als de onderdoorgang weer open is, tot eind 2023 wordt de Concourslaan dus zowel gebruikt door fietsende scholieren als door bouwverkeer. Dat is voor de scholieren even wennen, want hier rijdt normaal gesproken geen autoverkeer. De vrachtwagens mogen hier niet harder dan 15 km/uur. Ook vragen we onze chauffeurs extra goed op te letten. Verder willen we leerlingen van ODS De Starter en kinderopvanglocaties voorlichting geven over het gevaar van de 'dode hoek' van vrachtwagens.

Concourslaan Stadspark Groningen
De Concourslaan in het Stadspark. Foto: Aanpak Ring Zuid.Ring West Concourslaan 2030
Ring West Concourslaan 2013

Impressie van de verbreding van de westelijke ringweg ter hoogte van de onderdoorgang bij de Concourslaan. Links van de oranje lijn de oude situatie, rechts de nieuwe situatie. Schuif de oranje lijn naar links en rechts om de verschillen te zien.


Lees ook: