Start met verplaatsen Brailleweg

John5 januari 2023Julianaplein


Vanaf 10 januari maken we een begin met het verplaatsen van de Brailleweg. Ook vervangen we hier de riolering. De werkzaamheden duren tot half maart. In deze periode moet het fietspad langs het kanaal tussen de Parkweg en de Amaliatunnel (fietstunnel) dicht.

Plattegrond Brailleweg en omgeving
Brailleweg en omgeving. Kaart: OpenStreetMaps.

We beginnen met het verwijderen van het asfalt en de wegfundering. Daarna brengen we definitieve riolering aan. Ter hoogte van de nieuwe Julianabrug brengen we een gedeelte van de definitieve Brailleweg aan. We maken ook een tijdelijke aansluiting met het Emmaviaduct. Later brengen we hier de definitieve indeling aan.

De werkzaamheden beginnen op dinsdagochtend 10 januari (6.00 uur) en duren tot woensdagavond 15 maart (22.00 uur). We werken alleen overdag. Omwonenden kunnen geluidsoverlast ondervinden van vrachtwagens.

Fietsers

Van 10 januari tot en met 15 maart is het fietspad vanaf de Parkbrug tot aan de Amaliatunnel (fietstunnel) dicht. De fietstunnel is wel open. Op de kaart hieronder kunnen fietsers zien welke fietsroutes in het zuiden van de stad Groningen beschikbaar zijn. De kaart is geldig van 10 januari tot 3 februari 2023.

Fietskaart zuid-Groningen 10 jan 2023 - 3 feb 2023
De hoofdfietsverbindingen in het zuidelijke deel van Groningen met in het rood de verbindingen die niet beschikbaar zijn. De groene verbindingen zijn wel beschikbaar. Kaart: Groningen Bereikbaar.Brailleweg 2030
Brailleweg 2013

Ter hoogte van de Julianabrug brengen we een stukje van de toekomstige situatie aan. Links van de oranje lijn de oude situatie, rechts de toekomstige eindsituatie. Verschuif de oranje lijn naar links en rechts om de verschillen te zien.


Lees ook: