Donderdag en vrijdag overlast intrillen damwandplanken bij H.L. Wichersstraat

John14 december 2022Zuiderplantsoen


Op donderdag 15 en vrijdag 16 december trillen we weer damwanden in voor het kabelkanaal langs de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg. Deze keer werken we ter hoogte van de H.L. Wichersstraat. We werken alleen overdag. Omwonenden hebben hierover in september een brief gekregen.

De werkzaamheden geven geluidsoverlast in de omgeving, bijvoorbeeld voor de bewoners van appartementencomplex De Frontier en de bewoners van De Linie. Ook kunnen er trillingen worden gevoeld. Omdat de damwandplanken voor het kabelkanaal relatief kort zijn, verwachten we aanzienlijk minder geluids- en trillingshinder dan destijds bij de werkzaamheden aan de bouwkuip.

Kabelkanaal

Het kabelkanaal is nodig omdat de voorzieningen in de verdiepte ligging (onder andere bebording en verlichting) veel kabels en leidingen nodig hebben. Door deze in een apart kanaal naast de verdiepte ligging te plaatsen, kunnen we er later goed bij voor onderhoud.


Lees ook: