20221020 Ronde VDL Oktober 2022 Raymond Bos Beeldnummer 07370

Voortgangskaart aanleg verdiepte ligging

John28 oktober 2022Zuiderplantsoen


Een van de meest opvallende onderdelen van het project Aanpak Ring Zuid is de aanleg van de verdiepte ligging. Hoe ver we zijn met de aanleg hiervan, is te zien op de geactualiseerde versie van de voortgangskaart.

Tussen de Hereweg en het Oude Winschoterdiep wordt de zuidelijke ringweg verdiept aangelegd. De weg, bestaande uit vier rijstroken, ligt hier op een diepte van zo’n acht meter. Op drie plekken leggen we een overkapping op het verdiept liggende deel. Die noemen we deksels. Op de deksels komt het Zuiderplantsoen, een nieuw groen park in de stad. In het park komen wandel- en fietspaden. Ook de Hereweg, de Helperzoom en het spoor van het traject Groningen-Assen lopen straks over de deksels heen.

Voortgang

We bouwen sinds 2019 aan de verdiepte ligging. Eerst hebben we damwanden ingetrild om zo een bouwkuip te vormen. Binnen de bouwkuip graven we zand af en storten we beton voor de vloer, de wanden en de deksels. Op de kaart is te zien hoe ver we nu zijn.

20221027 - voortgangskaart betonmotenstort vdl (1)
Voortgang bouw verdiepte ligging, versie 27 oktober 2022.

Toelichting: we hebben de verdiepte ligging verdeeld in zeven kleine stukken, ook wel moten genoemd. Elke moot heeft een kleur gekregen. De kleur geeft aan hoe ver we zijn met de betonstort. Er zijn vier mogelijkheden:

  • Vloerplaat geplaatst (lichtgroen)
  • Vloerplaat en plafondplaat geplaatst (donkergroen)
  • Zijkant/middendeel geplaatst (oranje)
  • Nog geen beton gestort (wit).

Op de plek waar de twee openingen van de verdiepte ligging komen, is natuurlijk geen plafondplaat nodig.

Bekijk ook de fotoreportage over de voortgang van de bouw van 20 oktober.

Eindsituatie

Voor de duidelijkheid: als alle beton is gestort, ziet de kaart er zo uit.

Betonmotenkaart eindsituatie
Eindsituatie betonstorten verdiepte ligging

De planning is dat we eind 2022 vrijwel alle beton voor de verdiepte ligging hebben gestort. In 2023 gaan we dan verder met de aanleg van de weg en de technische voorzieningen.


Lees ook: