Osloweg Gotenburgweg

Noordelijke rotonde Gotenburgweg wordt T-kruising

John21 oktober 2022Oost


Aan de Osloweg/Gotenburgweg gaan we de komende twee maanden de rotonde aan de noordkant van de ringweg vervangen door een T-kruising. Aan de zuidzijde gaan we de rotonde definitief inrichten. Vanwege deze werkzaamheden is de onderdoorgang op de Gotenburgweg van maandag 24 oktober tot en met vrijdag 23 december afgesloten voor alle verkeer. Voor fietsers leggen we een tijdelijk fietspad aan.

De Osloweg en de Gotenburgweg liggen op bedrijventerreinen Driebond en Eemspoort en zijn nu nog met elkaar verbonden door rotondes (zie de afbeelding hieronder).

20221020 Gotenburgweg bestaande situatie - openstreetmap
De bestaande situatie op bedrijventerreinen Driebond en Eemspoort, met links het Winschoterdiep. Aan de noordzijde van de ringweg ligt de rotonde die de Osloweg en de Gotenburgweg met elkaar verbindt. Afbeelding: Openstreetmap.

Tot voor kort werd de noordelijke rotonde veel gebruikt door verkeer vanaf Driebond/Eemspoort richting de Europaweg en de zuidelijke ringweg. Nu Driebond een eigen oprit op de zuidelijke ringweg heeft gekregen (bij de Stettinweg), is een rotonde hier niet meer nodig. Voor een betere doorstroming van het autoverkeer van de Osloweg naar de Gotenburgweg en omgekeerd vervangen we de noordelijke rotonde door een T-kruising. De rotonde aan de zuidzijde van de ringweg, waar ook de Bergenweg op aansluit, blijft wel bestaan.

Verkeershinder

De werkzaamheden bestaan uit twee fases. De noordelijke rotonde en de onderdoorgang van de ringweg op de Gotenburgweg zijn in beide fases afgesloten voor alle verkeer. In de tweede fase is ook de zuidelijke rotonde dicht. Voor fietsers leggen we tijdelijke fietspaden aan.

Fase 1: van maandag 24 oktober (07.00 uur) tot maandag 21 november (07.00 uur)

In de eerste fase zijn dicht (zie de plattegrond hieronder):

  • de noordelijke rotonde en de onderdoorgang van de ringweg;
  • de Osloweg vanaf de Stettinweg richting de Euvelgunnerbrug.

De Helsinkistraat blijft bereikbaar via een tijdelijke weg.

Fietsers kunnen gebruikmaken van een tijdelijk fietspad over het parkeerterrein bij Central Industry Group.

20221020 Omleidingsroutes Gotenburgweg fase 1 (1)
De locatie van de werkzaamheden en de afsluitingen in fase 1. Het rode vlak is het werkgebied. De groene lijn is het tijdelijke fietspad. De zwarte lijn is de tijdelijke weg voor autoverkeer naar de Helsinkistraat.

Fase 2: van maandag 21 november (07.00 uur) t/m vrijdag 23 december (17.00 uur)

In de tweede fase zijn dicht:
• de noordelijke rotonde en de onderdoorgang van de ringweg;
• de Osloweg vanaf de Stettinweg richting de Euvelgunnerbrug;
• de zuidelijke rotonde op de Gotenburgweg en de Kieler Bocht tussen Skagerrak en Bergenweg.

20221020 Gotenburgweg fase 2
De locatie van de werkzaamheden en de afsluitingen in fase 2. Het rode vlak is het werkgebied. De groene lijn is het tijdelijke fietspad. De groene stippellijn is een tijdelijk fietspad vanaf 9 december. De zwarte lijn is de tijdelijke weg voor autoverkeer naar de Helsinkistraat.

De Helsinkistraat blijft bereikbaar voor autoverkeer. Ook nu is er voor fietsers een tijdelijk fietspad om de werkzaamheden heen. Vanaf 9 december verschuift het tijdelijke fietspad aan de zuidzijde van de rotonde iets omhoog.

Lees voor meer informatie over de gevolgen voor het verkeer het artikel Rotondes bij Osloweg en Gotenburgweg tot eind december dicht van Groningen Bereikbaar.

Zo gaat het worden

Op deze impressie is te zien hoe de Gotenburgweg en de Osloweg er in de toekomst uit moeten gaan zien.

Osloweg Gotenburgweg
Impressie van de zuidelijke ringweg bij de Gotenburgweg en de Osloweg.

Lees ook: