20220428 Update oost Week 17 header - RDB Producties Beeldnummer 01039

Samen veilig bij werkzaamheden aan de weg

John20 juli 2022


De afgelopen weken zijn er enkele incidenten geweest bij wegafsluitingen bij de zuidelijke ringweg en de A28. Sommige verkeersdeelnemers negeerden de afzettingen. Dit heeft geleid tot gevaarlijke situaties voor de mensen die hier hun werk doen. Aanpak Ring Zuid, Groningen Bereikbaar en de hulpdiensten roepen samen op om de afsluitingen te respecteren.

Bij de werkzaamheden aan Aanpak Ring Zuid krijgt het verkeer waar mogelijk de ruimte. Automobilisten, fietsers en voetgangers kunnen ondanks de werkzaamheden meestal doorrijden. Soms is het helaas niet mogelijk de weg open te houden. Bijvoorbeeld als er wordt gesloopt of gegraven. Dan is het noodzakelijk om de weg geheel of gedeeltelijk af te sluiten. Zowel voor de veiligheid van de bouwlieden, als voor de veiligheid van de verkeersdeelnemers. De weg verandert dan in een tijdelijke bouwplaats, waar de bouwlieden veilig kunnen werken.

De manier waarop een weg wordt afgesloten, verschilt. Vaak is het niet wenselijk om een grote blokkade op te werpen. De weg moet bijvoorbeeld nog bereikbaar blijven voor bouwverkeer of voor hulpdiensten, voor als er een ongeval gebeurt. De weg wordt dan alleen met hekken afgezet.

Wie de hekken weghaalt, creëert een onveilige situatie. De weg is immers een bouwplaats geworden. Het asfalt kan weg zijn, er kunnen gaten in de weg zitten of er kunnen obstakels op de weg liggen. Ook houden de bouwlieden geen rekening met verkeer. Zij kunnen onverwacht oversteken of bijvoorbeeld met machines achteruit rijden.

We begrijpen dat het vervelend is als een weg afgesloten is, maar blijf kalm. Er is altijd een alternatief. Alle bestemmingen blijven bereikbaar. Kijk voor vertrek waar je langs kunt, dan kom je niet voor verrassingen te staan. Houd rekening met elkaar.


Lees ook: