20200804 - Vondellaan - foto Jeroen van Kooten - LR_24_20200804_JvK_Vondellaan_024

Volgende week bomenkap voor herinrichting Vondellaan

John3 maart 2022Julianaplein


Komende week zetten we de eerste stap in het herinrichten van de Vondellaan. Van 7 tot en met 10 maart gaan we 39 bomen kappen vanaf het begin van de Vondellaan/Henriëtte Roland Holststraat tot iets voorbij de rotonde met de Van Iddekingeweg. Hier komen 30 nieuwe lindebomen voor terug. De nieuwe inrichting van de Vondellaan was al in 2014 samen met de bewoners bepaald.

De Vondellaan krijgt een eigen aansluiting op de zuidelijke ringweg. Bewoners van De Wijert-Noord en -Zuid kunnen zo snel de ringweg op en af. Deze nieuwe aansluiting gaat zorgen voor een forse toename van verkeer op de Vondellaan. Daarom krijgt de Vondellaan tussen de Brailleweg en de rotonde bij de Van Iddekingeweg een andere inrichting. Bij het opstellen van de plannen voor Aanpak Ring Zuid, in 2014, is samen met bewoners gekozen voor een variant met aan beide zijden van de weg een vrijliggend fietspad.

impressie aansluiting vondellaan
Impressie van de nieuwe aansluiting van de Vondellaan op de zuidelijke ringweg. Links het Gomarus College.

Vrijliggende fietspaden

Op de Vondellaan en ook op de rotonde bij de Van Iddekingeweg komt dus een aparte fietsstrook. Dit zorgt voor een belangrijke verbetering van de verkeersveiligheid. De bestaande bomen langs de Vondellaan moeten hiervoor verdwijnen. Na de aanleg van de nieuwe fietspaden komen er nieuwe bomen terug. Bij de oversteek bij de Henriëtte Roland Holststraat komen verkeerslichten. Een deel van de parkeerplaatsen langs de weg verdwijnt. In totaal gaat het om 21 plekken. Hiervoor in de plaats komen er nieuwe parkeerplekken bij het Gomarus College. Om het verkeersgeluid terug te dringen, wordt op de Vondellaan stil asfalt aangelegd.

20220303 herinrichting vondellaan
De nieuwe inrichting van de noordzijde van de Vondellaan, tussen de Brailleweg en de rotonde bij de Van Iddekingeweg. Aan beide zijden van de weg komt een vrijliggend fietspad..

Iets ten zuiden van de rotonde wordt ook de kruising P.C. Hooftlaan – Vondellaan aangepast.

Broedseizoen

De bestaande bomen moeten nu worden gekapt omdat half maart het broedseizoen begint. De bomen zijn niet geschikt om te verplaatsen, omdat ze niet een lange verwachte levensduur hebben. Daarom is ervoor gekozen de bomen te vervangen. De nieuwe bomen zijn een mix van lindenbomen, die 10 tot 25 meter hoog worden.

20220303 referentiebeelden lindebomen Vondellaan
Dit type bomen wordt aan de Vondellaan geplant.

Werkzaamheden

De bomenkap kan geluidsoverlast opleveren voor de bewoners van de Vondellaan en de aansluitende straten. Tijdens de werkzaamheden geldt er een parkeerverbod op de Vondellaan ten noorden van de rotonde, met uitzondering van de schuine parkeervakken aan de westzijde van de straat. Na de bomenkap gaan we aan de gang met het verleggen van kabels en leidingen.


Lees ook: