20220211 luchtfoto Vrijheidsplein header - foto Rijkswaterstaat - 0J9A4231ARZ d.d. 11 febr 2022 (20)

Werkzaamheden voor nieuwe verkeerssituatie bij Vrijheidsplein

John21 februari 2022West


Komend weekend gaat de situatie voor het verkeer bij het Vrijheidsplein voor langere tijd veranderen. Voor deze veranderingen voeren we deze week in de nachten allerlei werkzaamheden uit. Ook daarna staan er werkzaamheden op het programma om het nieuwe Vrijheidsplein te bouwen.

Om ruimte maken voor de bouw van het nieuwe Vrijheidsplein, leggen we hier drie tijdelijke wegen aan (zie de afbeelding hieronder). De eerste tijdelijke weg is al open, dat is de tijdelijke afrit vanaf het Vrijheidsplein naar de Laan van de Vrijheid. De planning is dat de andere twee tijdelijke wegen vrijdag 25 februari open gaan. Het gaat om een nieuwe verbinding vanaf het Vrijheidsplein naar de westelijke ringweg en om een tijdelijke ‘keerlus’. Die laatste leggen we aan om een soort superrotonde te maken. Die superrotonde is een combinatie van de rotondes bij Corpus den Hoorn/Stadspark en het Vrijheidsplein.

20220107 Tijdelijke wegen vrijheidsplein feb 2022
De drie tijdelijke wegen bij het Vrijheidsplein.

In gebruik nemen nieuwe verkeerssituatie

Komend weekend zijn de tijdelijke wegen open en verandert de verkeerssituatie bij het Vrijheidsplein voor langere tijd.

20220222 Wijzigingen Vrijheidsplein en botrotonde februari 2022 - kaart GB
De veranderingen in de verkeerssituatie bij het Vrijheidsplein. Afbeelding: Groningen Bereikbaar.

Donderdagavond gaat de bestaande oprit van het Vrijheidsplein richting het Julianaplein dicht (in de afbeelding nummer 1). Dat betekent dat het verkeer vanaf de westelijke ringweg een maand lang niet richting Julianaplein kan. Nu kan dat nog via de rotonde bij Corpus den Hoorn, maar vanaf vrijdag dus niet meer. Eind maart gaat er een nieuwe oprit open voor verkeer vanaf Laan Corpus den Hoorn direct naar de zuidelijke ringweg. Dan kan het verkeer vanaf de westelijke ringweg via de rotonde bij Corpus den Hoorn/Stadspark en de nieuwe oprit weer naar het Julianaplein.

Vrijdagochtend nemen we de 'superrotonde' in gebruik. Dat betekent dat de rotonde bij Corpus den Hoorn wordt gekoppeld aan de rotonde bij het Vrijheidsplein. Het verkeer moet hier rondrijden. Om dit mogelijk te maken, nemen we de tijdelijke keerlus in gebruik (in de afbeelding nummer 2) en gaat de onderdoorgang bij Corpus den Hoorn/Stadspark dicht in noordelijke richting (nummer 4 in de afbeelding).

Ook nemen we vrijdag de nieuwe tijdelijke weg vanaf het Vrijheidsplein naar de westelijke ringweg in gebruik (nummer 3 in de afbeelding). Deze blijft voor langere tijd open. Dankzij deze tijdelijke weg kunnen we het nieuwe Vrijheidsplein bouwen terwijl het oude wordt afgebroken.

Vanwege Operatie Julianaplein is de zuidelijke ringweg al ter hoogte van Laan Corpus den Hoorn afgesloten. Afrit 36 Groningen-West vanuit Hoogkerk/Drachten krijgt vanaf zaterdag 26 februari tijdelijk twee banen (nummer 5 in de afbeelding). Eén baan voor verkeer rechtdoor naar het Vrijheidsplein en één voor verkeer naar Laan Corpus den Hoorn.

Periode

Verkeershinder

vanaf donderdagavond 24 februari 20.00 uur

Dicht:

- Oprit vanaf Vrijheidsplein naar Julianaplein

vanaf vrijdagochtend 25 februari 06.00 uur tot
zondag 27 maart

Open:

- Tijdelijke keerlus terug richting Laan Corpus den Hoorn

- Dubbele baan bij afrit Groningen-West (afrit 36a)

Dicht:

- Onderdoorgang rotonde Corpus den Hoorn van zuid naar noord (voor verkeer vanaf Laan Corpus den Hoorn richting Drachten)

vanaf vrijdagochtend 25 februari 6.00 uur

Open:

- Tijdelijke weg voor verkeer van Laan Corpus den Hoorn richting westelijke ringweg

Werkzaamheden voor nieuwe verkeerssituatie

Voor deze nieuwe verkeerssituatie zijn de komende weekde volgende werkzaamheden nodig.

Asfalteren tijdelijke weg

In de nacht van dinsdag op woensdag gaan we de tijdelijke weg vanaf het Vrijheidsplein naar de westelijke ringweg asfalteren. Ook op de westelijke ringweg vlak bij het Vrijheidsplein leggen we nieuw asfalt neer.

Periode

Verkeershinder

dinsdagavond 22 februari 22.00 uur tot
woensdagochtend 23 februari 6.00

Reserve:

woensdagavond 23 februari 22.00 uur tot
donderdagochtend 24 februari 6.00 uur

Dicht:

- Rotonde Laan Corpus richting Vrijheidsplein

- Vrijheidsplein richting Julianaplein

- Julianaplein richting westelijke ringweg

Aanbrengen belijning tijdelijke weg

Op de nieuw geasfalteerde gedeeltes brengen we in de nacht van vrijdag op zaterdag belijning aan. Ook plaatsen we barriers (lage afscheidingsmuurtjes).

Periode

Verkeershinder

donderdagavond 24 februari 20.00 uur tot vrijdagochtend 25 februari 6.00 uur

Dicht:

- Leonard Springerlaan aansluiting met westelijke ringweg

- Rotonde Laan Corpus den Hoorn richting Vrijheidsplein

- Julianaplein richting westelijke ringweg

Werkzaamheden voor nieuwe Vrijheidsplein

Zodra de nieuwe verkeersituatie een feit is, gaan we bij het Vrijheidsplein beginnen met het afbreken van het oude en het aanleggen van het nieuwe plein.

Verwijderen oud asfalt Vrijheidsplein

Op vrijdag 25 februari beginnen we met het verwijderen van het asfalt van het oude Vrijheidsplein. Ook ruimen we oude kabels en leidingen op. Deze werkzaamheden duren tot eind maart. Het verwijderen van oud asfalt veroorzaakt geluidshinder voor de omgeving.

Palen boren ter hoogte van Mercure Hotel

Begin maart gaan we palen boren ter hoogte van het Mercure Hotel. Daarna gaan we verder met betonwerkzaamheden.

Damwanden plaatsen naast Leonardo Hotel

Op maandag 21 maart starten we met het indrukken en intrillen van damwanden naast het Leonardo Hotel. Dit duurt tot half mei. Deze werkzaamheden vinden overdag plaats. Het intrillen van damwanden geeft geluidsoverlast en hinder door trillingen. De damwanden vormen een bouwkuip waarin we de nieuwe verbinding vanaf de A7 richting de westelijke ringweg gaan bouwen.

Actuele informatie

De werkzaamheden en data zijn onder voorbehoud. Voor een actueel overzicht van de verkeerstremmingen en omleidingsroutes in Groningen ga naar de Slimme Kaart van Groningen Bereikbaar.

Routeinformatie via Ask&GO

Ask&GO geeft tijdens Operatie Julianaplein (tot 9 mei) routeadvies via Whatsapp. Ask&GO is bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 07.00 tot 19.00 uur. Stuur via Whatsapp een bericht naar: 085 065 90 91.


Lees ook: