canvas-20200312 damwanden ankers foto Raymond Bos _ Foto ID-3791017

Brochure over veilig aanleggen verdiepte liggingWaterschap Hunze & Aa’s heeft Combinatie Herepoort een vergunning verleend voor het wegpompen van water (bemalen) bij de bouw van de verdiepte ligging. Op het ontwerpbesluit van het waterschap waren 102 geldige zienswijzen binnengekomen. Er zijn veel gesteld vragen over de aanleg van de verdiepte ligging en de beheersing van de risico’s voor de panden en het groen in de omgeving. Aanpak Ring Zuid heeft daarom een brochure gemaakt om antwoord te geven op de vragen die er leven over de bouw van de verdiepte ligging.

Combinatie Herepoort heeft de watervergunning nodig voor het bemalen bij de bouw van de verdiepte ligging. In het westelijke deel van de verdiepte ligging, vanaf het Julianaplein tot aan het spoor, wordt de bouwkuip drooggemaakt door te bemalen. In het gedeelte van het spoor tot aan het Oude Winschoterdiep wordt onderwaterbeton toegepast. Hier hoeft de aannemer niet te bemalen. Op het laatste gedeelte, waar de ringweg weer boven komt, wordt weer bemalen.

2020 infographic locaties bemalen en onderwaterbeton

In dememo over de toetsing van de grondwateraspecten</a> gemaakt. Inmiddels heeft Combinatie Herepoort een <a class="ck-download" href="/uploads/fckconnector/7f0d8bc8-7048-576e-afe2-a2199cc75cf2" >monitoringsplan (pdf, 702 kB) opgesteld.

Vragen?

Heb je na het lezen van de brochure nog vragen? Je kunt deze hieronder stellen of mailen naar info@aanpakringzuid.nl. Veelgestelde vragen kunnen we mogelijk ook beantwoorden in de video over dit onderwerp, die we binnenkort gaan opnemen.


Lees ook: