canvas-20190511 ARZ (4) knooppunt westerbroek - foto RWS

Aanpassing knooppunt Westerbroek gestart

Sjoukje10 september 2019Oost


Op 9 september is Combinatie Herepoort gestart met de uitbreiding van het knooppunt Westerbroek. Dit knooppunt aan de zuidoostkant van de stad wordt aangepast, zodat het meer verkeer kan verwerken. De werkzaamheden duren tot eind dit jaar.

Knooppunt Westerbroek ligt aan de A7, in de richting van Hoogezand. Autoverkeer kan via dit knooppunt vanaf de A7 op de Europaweg komen, of omgekeerd. De Europaweg voert vanaf knooppunt Westerbroek richting bedrijventerrein Eemspoort, het Europapark en het oostelijk deel van centrum. Dit deel van de Europaweg staat ook wel bekend als de ‘oude A7’. Tot de aanleg van het Euvelgunnetracé (2009) was dit de enige route vanaf de zuidelijke ringweg naar Oost-Groningen (en omgekeerd).

plattegrond knooppunt westerbroek
Rechts het knooppunt Westerbroek. Via dit knooppunt kan autoverkeer uit Hoogezand via de Europaweg richting centrum (en omgekeerd).

Bij knooppunt Westerbroek liggen aan beide zijden van de A7 rotondes. Langs deze rotondes komen bypasses, waardoor verschillende verkeersstromen worden gescheiden. Ook komen er extra rijstroken op de toeleidende wegen.

plattegrond knooppunt westerbroek v2
De aanpassingen bij knooppunt Westerbroek in beeld. Plattegrond: Combinatie Herepoort.

Verkeershinder

Het aanpassen van dit knooppunt voeren we in verschillende fasen uit omdat we ‘in het verkeer’ werken. Per fase zijn er verschillende afsluitingen nodig. Deze afsluitingen worden tijdig vermeld op de website van Groningen Bereikbaar https://www.groningenbereikbaar.nl/

Vanaf nu tot en met 1 december 2019 is de parallelweg langs de Europaweg ter hoogte van de Engelberterbadweg tot aan de Kieler Bocht afgesloten voor alle verkeer.

Ook het fietspad over de Euvelgunnerweg bij het knooppunt is vanaf nu tot en met zondag 1 december afgesloten. Fietsers worden omgeleid via Engelbert. Deze afsluiting is nodig om de berm te verbreden en het fietspad te verleggen.


Lees ook: