canvas-foto omslag WOTB 2019 papiermolentunnel - 20190322_142856 fietstunnel papiermolen 2

Ontwerptracébesluit fietstunnel Papiermolen ter inzageZoals al eerder bekend is gemaakt, blijft er tóch een fietstunnel bestaan onder de zuidelijke ringweg door tussen de Rivierenbuurt en openluchtbad De Papiermolen. In het oorspronkelijke plan zou hier een voetgangersbrug komen. Om deze aanpassing mogelijk te maken, is nu een ontwerptracébesluit opgesteld. Dat besluit ligt vanaf donderdag 6 juni zes weken ter inzage, dus tot en met woensdag 17 juli 2019.

Het ontwerptracébesluit stelt voor het Tracébesluit 2014 op de volgende punten aan te passen.

1. De geplande voetgangersbrug over de ringweg bij de Papiermolenlaan vervalt.
2. In plaats daarvan wordt een nieuwe fietstunnel aangelegd onder de ringweg en de toekomstige verbindingsweg Brailleweg – Hereweg door. Deze fietstunnel komt op de locatie van de huidige fietstunnel tussen de Rivierenbuurt en De Papiermolen.
3. Om de fietstunnel te kunnen inpassen, wordt de nieuwe verbindingsweg Brailleweg – Hereweg verhoogd. De Maaslaan en de Merwedestraat worden bij de fietstunnel verlaagd.

Informatiebijeenkomsten

Iedereen is welkom op onze informatiebijeenkomsten over dit ontwerptracébesluit. Deze zijn op dinsdag 25 juni 2019, om 16.00 uur en om 19.00 uur. Daarna is er gelegenheid om vragen te stellen. De bijeenkomsten zijn in ons informatiecentrum Paviljoen Ring Zuid, Muntinglaan 2 in Groningen.

Stukken bekijken

Alle documenten staan op deze website, onderaan dit artikel. Ze zijn ook te vinden in de I Besluit (pdf, 32 kB) (pdf, 0,1 Mb)
II Kaart 00b Rijksweg 7 (pdf, 1.7 MB) (pdf, 1,7 Mb)
II Kaart 06b Rijksweg 7 hm 197.1 – hm 197.5 (pdf, 738 kB) (pdf, 0,8 Mb)
II Kaart 09b Rijksweg 7 hm 197.4 – hm 198.6 (pdf, 667 kB) (pdf, 0,7 Mb)
III Toelichting (pdf, 517 kB) (pdf, 0,5 Mb)
Bijlage A Akoestisch onderzoek (pdf, 3.9 MB) (pdf, 3,9 Mb)
Bijlage B Actualisatierapport milieuaspecten (pdf, 1.7 MB) (pdf, 1,7 Mb)
Bijlage C Deelrapport Natuur (pdf, 602 kB) (pdf, 0,6 Mb)


Lees ook: