canvas-Oude Winschoterdiep en de H.L. Wichersstraat

Rijbaan Winschoterdiep tweede helft juni weer open na opruimen verontreinigde grond

John31 mei 2018Oost


De werkzaamheden in de rijbaan van het Winschoterdiep duren nu al veel langer dan van tevoren gedacht. De reden hiervoor is dat er verontreinigde grond is aangetroffen. Zoals het nu lijkt, gaat de weg in week 25 (18-22 juni) weer open.

In de rijbaan van het Winschoterdiep, op het Europapark, is op een diepte van ongeveer 5 meter een demping aangetroffen. Hierin bevond zich een laag silb van ongeveer 80 cm, die zware metalen bevatte, zoals zink, lood en PAK (teer). Deze sliblaag lag in het verleden op de bodem van een zijtak van het Oude Winschoterdiep. Deze demping was niet bekend en is ook in de verkennende onderzoeken niet naar voren gekomen. Voor de start van de werkzaamheden is zoals gebruikelijk geïnventariseerd wat de bodemkwaliteit is. Ook is op basis van historisch onderzoek bepaald of er vervuilingen te verwachten waren (zoals vaak in dempingen). Het komt in binnenstedelijke gebieden vaker voor dat men bij werkzaamheden, ondanks de vooronderzoeken, verdachte grond tegenkomt.

Stilgelegd

Toen bij het Winschoterdiep de verontreinigde grond werd aangetroffen, is het werk direct stilgelegd en de locatie afgezet. Dit is nodig om de gezondheid van onze medewerkers niet in gevaar te brengen. Het aangetroffen slib is onderzocht en daarna op de plek waar we de werkzaamheden moeten verrichten, verwijderd. Inmiddels is het werk weer hervat. De planning is nu dat op 6 juni de weg kan worden geasfalteerd. Daarna zijn er nog afrondende werkzaamheden nodig.


Lees ook: