canvas-20171003 H.L. Wichersstraat.jpg.jpg-aviary-20171013-162952

Voortgang werkzaamheden H.L. Wichersstraat e.o.

Sanne Heesterbeek19 oktober 2017Zuiderplantsoen


Combinatie Herepoort werkt in de Verlengde Meeuwerderweg en de H.L. Wichersstraat aan het vervangen van de riolering en het verleggen van kabels en leidingen. De werkzaamheden zijn nodig als voorbereiding op de aanleg van de verdiepte ligging. In dit bericht vertellen we over de voortgang van de werkzaamheden.

H.L. Wichersstraat

Het aanleggen van de riolering vanaf Oude Winschoterdiep richting de Verlengde Lodewijkstraat verloopt volgens planning. Het eerste deel tot aan het ‘gouden tunneltje’ ligt er bijna in. De planning is dat dit deel op 30 oktober geasfalteerd wordt.

Verlengde Meeuwerderweg en fietstunnel

Ondertussen werken we verder aan de aanleg van de riolering in de Verlengde Meeuwerderweg, richting het spoor bij de Verlengde Lodewijkstraat. Vanaf maandag 13 november kunnen we de koppeling maken met de riolering die tijdens de treinvrije periode in augustus is aangelegd. Daarna kunnen we in de Verlengde Meeuwerderweg en voor het ‘gouden tunneltje’ asfalt leggen. Als dat klaar is, stellen we het tunneltje weer open voor het fietsverkeer.

Oude Winschoterdiep

Vanaf 16 november leggen we riolering en een persleiding aan door het Oude Winschoterdiep. Deze werkzaamheden duren naar verwachting twee tot drie weken. Vervolgens wordt ook de riolering aangelegd in de weg bij het Winschoterdiep en de Meeuwerderbaan.

20171018_093611_H.L. Wichersstraat
De stoep in de H.L. Wichersstraat wordt weer aangelegd. 18 oktober 2017.
20171017_171747 foto hl wichersstraat fietstunnel - foto John Brouwer
Het gouden fietstunneltje is afgesloten. 17 oktober 2017.
20171018_093150_H.L. Wichersstraat
H.L. Wichersstraat. 18 oktober 2017.
20171018_092934_Verl. Meeuwerderweg
Verlengde Meeuwerderweg. 18 oktober 2017.

Lees ook: