canvas-20170726_101432_H.L. Wichersstraat

Aanbod nulmeting door commerciële bedrijven

John Brouwer15 september 2017JulianapleinWestZuiderplantsoen


Momenteel zijn er enkele commerciële bedrijven die bewoners rond de zuidelijke ringweg een aanbieding doen voor het uitvoeren van een nulmeting. De boodschap is dat particulieren zo tijdig een bewijsrapport hebben, mochten de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg leiden tot schade aan hun woning. Iedereen is natuurlijk vrij om van zo’n aanbod gebruik te maken, maar de kans bestaat dat men dan betaalt voor iets dat Combinatie Herepoort sowieso gaat uitvoeren.

Overal waar mogelijke risico’s zijn op schade aan panden, voert Combinatie Herepoort nulopnames uit. De nulopname bestaat uit een bouwkundige opname en/of een deformatiemeting. De bouwkundige opname beschrijft de huidige bouwkundige staat van het object (bijvoorbeeld bestaande scheuren in de woning). De deformatiemeting bestaat uit het aanbrengen van meetboutjes in de panden en het inmeten van de hoogte ervan. Tijdens de werkzaamheden voeren we herhalingsmetingen uit, om eventuele verzakkingen te kunnen vaststellen.

De bouwkundige rapporten worden digitaal aan de eigenaren van het pand toegestuurd. Een exemplaar wordt bovendien gedeponeerd bij de notaris. Mocht er toch verandering optreden in de staat van uw woning, dan heeft u dus een eigen exemplaar van dit rapport.


Lees ook: