canvas-streetview fietspad zuiderbegraafplaats

Waterbedrijf Groningen houdt proefsluiting op 23 en 24 augustus

John22 augustus 2017Zuiderplantsoen


Waterbedrijf Groningen gaat binnenkort de waterleiding ter hoogte van de Zuiderbegraafplaats verleggen. Ter voorbereiding hierop voert het Waterbedrijf een proefsluiting uit van woensdag 23 augustus 10.00 uur tot en met donderdag 24 augustus 10.00 uur. Dit kan gevolgen hebben voor de bewoners van de Herewegbuurt, de Rivierenbuurt en de Oosterpoortbuurt.

Met de proefsluiting bootst het Waterbedrijf de situatie van de geplande werkzaamheden na. Ze zetten bepaalde afsluiters dicht die ook tijdens de uitvoering dicht zullen staan. Op deze manier kunnen ze mogelijke (druk)problemen in kaart brengen en eventueel passende maatregelen treffen. Het Waterbedrijf voert de proefsluiting dus uit om er zeker van te zijn dat de waterlevering onverminderd doorgaat, juist ook tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Aan de hand van de proefsluiting kan het Waterbedrijf de uitvoering verder voorbereiden en inplannen.

Gevolgen voor inwoners Herewegbuurt, Rivierenbuurt en Oosterpoortbuurt

In principe gaat de waterlevering ongehinderd door. Er bestaat echter een kleine kans dat er in de wijken Herewegbuurt, Rivierenbuurt en Oosterpoortbuurt iets minder druk op het leidingnet ontstaat.

Minder of geen water uit de kraan?

Woont u in een van de genoemde wijken of in de nabije omgeving hiervan en komt er beduidend minder water of helemaal geen water bij u uit de kraan tijdens de proefsluiting op 23 en 24 augustus? Neemt u dan contact op met het Waterbedrijf, afdeling Technische Klantencontacten via (050) 368 86 88 (optie 3).


Lees ook: