canvas-Zuiderplantsoen_nu_delinie

Rijkswaterstaat voert isolatieonderzoek uit bij ruim 100 woningen nabij Ring Zuid

John14 juni 2017


Ruim honderd omwonenden van de zuidelijke ringweg hebben deze week een brief gekregen met de vraag of ze toestemming geven voor een gevelisolatieonderzoek in hun woning.

Als in 2021 de ombouw van de zuidelijke ringweg voltooid is, zijn ook allerlei verkeersstromen verschoven. Daarmee verschuift ook het verkeerslawaai. Om het verkeersgeluid te temperen, worden verschillende maatregelen genomen, zoals het plaatsen van geluidsschermen en de aanleg van ‘stil asfalt’. Hierdoor hebben straks minder woningen dan nu last van het verkeerslawaai.

Toch zijn er ruim honderd woningen waarbij het verkeergeluid tegen de gevel aan hoger wordt dan de geluidsnorm, zo is berekend. Deze ruim honderd woningen liggen bij een van de gemeentelijke of provinciale wegen die aansluiten op de nieuwe ringweg. Direct na vaststelling van het omgevingsvergunning Helperzoomtunnel (pdf, 125 kB) (2014) zijn de bewoners van deze woningen hierover al geïnformeerd.

Dubbelglas

Rijkswaterstaat laat nu in het kader van Aanpak Ring Zuid bij deze ruim honderd woningen onderzoek doen of gevelisolatie nodig is om het geluid binnen in de woning te verminderen (binnenwaardeonderzoek). Dat kan bijvoorbeeld via het plaatsen van dubbelglas, het dichten van kieren of het aanbrengen van geluiddempende ventilatie. Ingenieursbureau Antea Group voert het onderzoek namens Rijkswaterstaat uit. Als er maatregelen nodig zijn, zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat deze worden getroffen. Aan het gevelisolatieonderzoek en het eventueel aanbrengen van geluidisolatie zijn voor de bewoners geen kosten verbonden; Rijkswaterstaat betaalt dit.

Toestemming

Bewoners moeten toestemming geven voor het onderzoek, omdat de onderzoekers metingen moeten doen binnen in de woning. Als een bewoner niet wil meewerken aan het onderzoek, vervalt voor deze woning het recht op gevelisolatie. Ook latere bewoners van de woning kunnen er dan geen beroep meer op doen.

Verplicht onderzoek

Bij het opstellen voor de plannen voor de ombouw van de zuidelijke ringweg is een verplicht onderzoek gedaan naar de effecten op het verkeerslawaai. Voor elke woning in de omgeving is berekend hoeveel verkeersgeluid er op de gevel komt. Bij ruim 100 woningen is dit hoger dan de grenswaarde. Welke woningen dit zijn, is na te lezen in het besluit hogere grenswaarden (pdf, 461 kB) (p. 13) bij de omgevingsvergunning voor de Helperzoomtunnel. De uitkomsten verschillen per adres. Het kan dus zijn dat uw woning wél in aanmerking komt voor het onderzoek, en de woning van uw buren niet, of omgekeerd. Heeft u geen brief ontvangen? Dan behoort uw woning niet tot de ruim honderd woningen die voor het isolatieonderzoek in aanmerking komen.


Lees ook: