canvas-streetview griffeweg

Op 8 mei inloopbijeenkomst voor bewoners Oosterpoort/De Meeuwen over herinrichting Griffeweg en overige werkzaamheden

John Brouwer24 april 2017Zuiderplantsoen


Bewoners en bedrijven in de Oosterpoort en De Meeuwen zijn per brief uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst op 8 mei 2017 over de herinrichting van de Griffeweg en de Veemarktstraat. Deze aanpassing moet zorgen voor een betere doorstroming tijdens en na de ombouw van de zuidelijke ringweg.

De herinrichting begint zondagavond 14 mei en is woensdag 24 mei ’s ochtends klaar. De Griffeweg is in deze periode afgesloten voor al het autoverkeer vanaf de Europaweg tot aan de kruising met de Meeuwerderweg. De Meeuwerderweg is vanaf de Trompsingel en vanuit het zuiden gewoon bereikbaar voor al het verkeer.

Bewoners van De Meeuwen en de Boermandestraat e.o. kunnen tijdens de werkzaamheden niet gebruik maken van de Griffeweg. De kaartjes hieronder geven de omleidingsroutes aan. Bewoners van De Meeuwen kunnen omrijden via de parallelweg van de Europaweg en het Europapark (Boumaboulevard). De Boermandestraat e.o. blijft bereikbaar via de Sontweg en Het Hout. De overige omleidingen worden aangegeven met borden.

Omleiding_Meeuwen2
Omleidingsroutes voor De Meeuwen.
Omleiding_Brink2
Omleidingsroutes voor de Boermandestraat e.o.

Herinrichting

Om de doorstroming te verbeteren, krijgt de weg een andere inrichting. De huidige kruising van de Barkmolenstraat / Griffeweg / Boermandestraat wordt omgebouwd tot een zogenaamd voorrangsplein. Dit houdt in dat er op de kruising ruimte gemaakt wordt voor auto’s die afslaan of de Griffeweg op rijden. Links en rechts van deze kruising komen fietsoversteken. Op de kruising met de Meeuwerderweg komt de aparte linksafbaan te vervallen. Dit maakt het voor fietsers makkelijker om de Griffeweg over te steken.

Daarnaast krijgt de Griffeweg een middenberm met groenstrook en komt er een nieuwe bushalte bij de Rabobank.

Inloopbijeenkomst

Combinatie Herepoort houdt op maandag 8 mei 2017 in het Poortershoes (Oosterweg 13) een inloopbijeenkomst over deze herinrichting en de verwachte hinder. Omwonenden en andere geïnteresseerden kunnen hier op elk moment tussen 16.00 uur tot 19.00 uur binnenlopen. Medewerkers van Combinatie Herepoort en Aanpak Ring Zuid zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. Ook is er informatie over andere toekomstige werkzaamheden in de omgeving. Er komt een aparte inloopbijeenkomst voor bewoners van De Linie en de Herewegbuurt.

Lees hier meer over de werkzaamheden op de Griffeweg en de Veemarktstraat.

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden voor de zuidelijke ringweg in de Oosterpoort, De Meeuwen, De Linie en Herewegbuurt? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief Werkzaamheden Zuiderplantsoen.


Lees ook: