canvas-streetview hora siccamasingel

Nieuwe bomen en struiken bij vijvers Hora Siccamasingel

John23 maart 2017Julianaplein


Volgende week plant Combinatie Herepoort bomen en struiken langs de vijf vijvers aan de Hora Siccamasingel. Dat doen we om de omgeving van de Hora Siccamasingel geschikt te maken als leefgebied voor (water)vleermuizen.

Met de aanplant van 30 nieuwe bomen en extra struiken ontstaat een nieuwe leefruimte voor de watervleermuizen. Dat is nodig omdat bij de huidige leefomgeving, bij de Julianavijver, straks volop bouwwerkzaamheden zijn. De vijvers bij de Hora Siccamasingel kunnen dan dienen als vervangende leefruimte.

Bomen

De nieuwe bomen zijn vijf tot zeven meter hoog en markeren de vliegroute van de vleermuizen. Bovendien zorgen de bomen voor luwte op de vijvers. Ook passen we de straatverlichting rond de vijvers aan. De vleermuizen hebben er namelijk last van als het licht op de vijver schijnt. Het planten van de bomen gebeurt voor 1 april a.s., omdat die datum geldt als startdatum van het vliegseizoen van de vleermuizen.

Omwonenden zijn per brief geïnformeerd. Zij kunnen bij vragen terecht op een apart spreekuur van Combinatie Herepoort.


Lees ook: