canvas-header julianavijver

Compensatie voor vleermuizen bij bomenkap Julianavijver

John1 februari 2017Julianaplein


In de omgeving van het Julianaplein moeten binnenkort zes bomen en 18 m2 struiken worden gekapt. Dit is nodig om een verbinding te maken tussen de Julianavijver en de Dinkelvijver én om een persriool te verleggen. De gemeente heeft hiervoor een kapvergunning afgegeven, die inmiddels onherroepelijk is. Voordat het vliegseizoen voor de vleermuizen weer begint, dat is op 1 april, worden er ter compensatie op onbeschutte plekken rondom de Julianavijver nieuwe bomen en struiken geplant.

De Julianavijver is de vijver tussen het Julianaplein en zwembadcomplex De Papiermolen. Deze vijver krijgt een verbinding met de Dinkelvijver, aan de noordzijde van de ringweg, bij de Rivierenbuurt. Hiermee kan de waterkwaliteit van de Dinkelvijver worden verbeterd. Hiervoor is een horizontale boring haaks onder de ringweg nodig. Op de plaats waar de boring bij de Julianavijver uitkomt, staan drie bomen. De kap hiervan is onvermijdelijk. Ook aan de kant van de Rivierenbuurt (bij de Maaslaan) moet één boom worden gekapt.

De overige twee te kappen bomen staan in het tracé van het nieuwe persriool bij de Julianavijver en moeten daarom verdwijnen.

Vleermuizen

De gemeente Groningen en Aanpak Ring Zuid vinden goede leefomstandigheden voor de vleermuizen in het gebied belangrijk. Na overleg met de Vleermuizenwerkgroep Groningen is afgesproken dat voor de bomen en struiken die verdwijnen, er nieuwe terug komen. Alle nieuwe bomen en struiken worden vóór 1 april 2017 aangeplant. Daarna worden de vleermuizen weer actief en kunnen ze de locatie weer gebruiken.

Aan de noordoostkant van de Julianavijver plant de gemeente voornamelijk grote zomereiken. Ten westen van de vijver komt een dubbele rij treurwilgen. Daaronder worden hazelaars en sleedoorns aangeplant. Zo blijft een luwe, voedselrijke plek aanwezig voor de vleermuizen die foerageren boven de vijver. Ook blijft er voor de vleermuizen een verbinding bestaan tussen beide zijden van de ringweg.

Verplant

Wanneer de ombouw van het Julianaplein begint (in 2018), moet een groot deel van de bomen tussen het Julianaplein en De Papiermolen verdwijnen. De bomen die nu worden geplaatst, kunnen dan worden verplant.

Kaart KL Julianaplein
Plattegrond van de verleggingen rond het Julianaplein in 2017. De bomenkap is nodig voor de werkzaamheden nummers 9 en 10.

Lees ook: