canvas-header hl wichersstraat 20151022_153626

Huurwoningen noordzijde H.L. Wichersstraat dit jaar nog afgebroken

John1 oktober 2016Zuiderplantsoen


De huurwoningen aan de noordzijde van de H.L. Wichersstraat worden eind dit jaar afgebroken. Voorbehoud hierbij is dat de plannen voor de ombouw van de zuidelijke ringweg onherroepelijk moeten zijn. De Raad van State doet hier naar verwachting binnen enkele weken een uitspraak over.

Zoals al enkele jaren bekend is, moeten de huurwoningen aan de noordzijde van de H.L. Wichersstraat wijken voor de ombouw van de zuidelijke ringweg. Dit is nodig omdat de zuidelijke ringweg hier iets zuidelijker en ondergronds komt te liggen. Bovenop de ringweg komt een nieuw groen gebied, het Zuiderplantsoen.

Voor de sloop van de woningen is een ontheffing van de Flora- en Faunawet nodig omdat er dwergvleermuizen in het gebied voorkomen. Dat betekent dat de woningen alleen mogen worden afgebroken in de periode van september tot december. Als de woningen niet in 2016 worden afgebroken, maar pas eind 2017, kan er vertraging ontstaan in de uitvoering.

De woningen worden nu via tijdelijke contracten verhuurd. De bewoners zijn er al enige tijd van op de hoogte dat de sloop gepland staat voor de tweede helft van 2016. Vorige week hebben ze een brief gekregen waarin de einddatum is bevestigd.

Zuidzijde

Woningcorporatie Lefier is de eigenaar van de woningen aan de zuidzijde van de H.L. Wichersstraat. Kortgeleden heeft Lefier aan de huurders hiervan laten weten dat zij ook deze woningen wil afbreken. Het plan van Lefier is om dit in 2018 te doen.


Lees ook: