canvas-JvK_20130617_Kruising_Hereweg_Ring_02

Update: Voorbereidende onderzoeken door Combinatie Herepoort gestartDe aannemer van Aanpak Ring Zuid, Combinatie Herepoort, laat vanaf deze week drie onderzoeken uitvoeren in de omgeving van de zuidelijke ringweg. Het gaat om een meetonderzoek, een bomenonderzoek en een onderzoek naar de grondopbouw. De onderzoeken zijn nodig om het ontwerp verder uit te kunnen werken. Voor de omgeving en voor het verkeer is er lichte hinder te verwachten.

Update 26 juli 2016: informatie over onderzoeken naar viaducten, onderdoorgangen en levensduur toegevoegd.

Meetonderzoek

Vanaf deze week voert MUG Ingenieursbureau een meetonderzoek uit in de omgeving van het gehele tracé van de zuidelijke ringweg. Met deze gegevens kan een digitaal 3D-model van het tracé worden gemaakt. Voor het inmeten kan het af en toe nodig zijn een rijbaan of fietspad af te zetten. Het verkeer kan dan nog wel passeren. Dit onderzoek loopt tot eind augustus 2016.

Bomenonderzoek

Stedelijk Groen B.V. doet van eind juni tot ongeveer half juli (week 26 t/m week 28) aanvullend onderzoek naar de bomen langs de zuidelijke ringweg. De bomen worden per soort geteld en de dikte van de stam wordt opgemeten. De resultaten worden gebruikt voor de Bomen Effect Analyse die Combinatie Herepoort moet opstellen. Het onderzoek levert geen hinder op voor het verkeer op de ringweg of voor de omgeving.

Grondopbouw

Wiertsema & Partners verzamelt tussen eind juni en eind oktober 2016 gegevens over de grondopbouw. Het onderzoek begint in het gebied in de omgeving van de zuidelijke ringweg, tussen de Hereweg en de Europaweg. Vanaf half juli tot eind september 2016 is er ook onderzoek nodig op de zuidelijke ringweg zelf. Om het verkeer zo min mogelijk te hinderen, zijn deze onderzoeken in de nachtelijke uren.

Voor de onderzoeken worden er boor- en sondeerstellingen op de weg gezet. Daardoor is de rijbaan of een parkeervak tijdelijk geblokkeerd. Meestal kan het verkeer hier wel passeren. Een enkele keer is een wegafzetting nodig. Omleidingen zijn met borden aangegeven. De werkzaamheden kunnen enige geluidshinder geven, maar de hinder overschrijdt niet de wettelijke norm, ook ’s nachts niet.

Overlast

De werkzaamheden die overlast veroorzaken, zoals geluidshinder voor de omgeving of een omleiding voor het verkeer, melden we in principe op de werkzaamhedenkaart op de homepage.

Update 26 juli 2016

Viaducten en onderdoorgangen

Combinatie Herepoort gaat de viaducten en onderdoorgangen in de zuidelijke ringweg onderzoeken. Dat gebeurt onder andere door vanaf een hoogwerker de viaducten met het oog te inspecteren en door boringen uit te voeren. Doel van de werkzaamheden is om inzicht te krijgen in de staat van de viaducten en onderdoorgangen. De werkzaamheden worden vanaf 25 juli tot 5 augustus uitgevoerd tussen Hoogkerk en de aansluiting met de westelijke ringweg. Vanaf 31 augustus gaan de werkzaamheden verder in oostelijke richting. Dit onderzoek wordt uiterlijk eind september afgerond. Ter hoogte van de plek van het onderzoek wordt steeds gedurende één dag één rijbaan afgezet voor het verkeer.

Levensduur

De firma Dynatest gaat de draagkracht van de bestaande zuidelijke ringweg bepalen. Op die manier kan zij inzicht krijgen in de resterende levensduur van de weg. De werkzaamheden worden vanaf 25 juli tot 5 augustus in de nachtelijke uren uitgevoerd. De plek van het onderzoek wordt met een rijdende afzetting afgezet.


Lees ook: