canvas-Julianaplein (2)

Drie biedingen ontvangen voor ombouw zuidelijke ringweg

John11 maart 2016


Drie gegadigden hebben een bieding gedaan voor de opdracht om de zuidelijke ringweg om te bouwen. Rijkswaterstaat, de officiële opdrachtgever van de aanbesteding, gaat de drie biedingen nu bestuderen en vergelijken. In april 2016 bespreekt de Stuurgroep Aanpak Ring Zuid de gunning. De directeur-generaal van Rijkswaterstaat besluit daar vervolgens over.

Voor het project Aanpak Ring Zuid wordt een Europese aanbestedingsprocedure gevolgd. Rijkswaterstaat treedt daarbij op als opdrachtgever. Gemeente en provincie Groningen zijn bestuurlijk betrokken via de stuurgroep Aanpak Ring Zuid, waarin ook de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Noord-Nederland zit. Het gaat in deze opdracht niet alleen om het realiseren van het Tracébesluit, maar ook om de inrichtingsplannen voor vier buurten en wijken nabij de ringweg en om de aanleg van de Helperzoomtunnel.

Gegadigden

De aanbestedingsprocedure is eind 2014 gestart. Drie gegadigden zijn tot de procedure toegelaten. Alle drie partijen hebben nu een bieding gedaan. Het gaat om:

• Combinatie BAVO, bestaande uit KWS Infra BV, Van Hattum en Blankevoort BV en BAM Infra BV
• Combinatie Strukton - Mobilis VOF i.o., bestaande uit Strukton Civiel Project BV en Mobilis BV
• Combinatie Herepoort i.o., bestaande uit Max Bögl Nederland BV, Züblin Nederland BV, Oosterhof Holman Infra BV, Koninklijke Sjouke Dijkstra BV, Roelofs Wegenbouw BV en Jansma Drachten BV

Gunning

Wanneer de Stuurgroep het project definitief gunt, is nog niet zeker. Op dit moment loopt er nog een beroepsprocedure tegen het Tracébesluit. Belanghebbenden kunnen tot en met 30 maart 2016 beroep instellen tegen de wijzigingen hierin. Naar verwachting doet de Raad van State hierover rond de zomer uitspraak. De Stuurgroep Aanpak Ring Zuid kan in april besluiten de opdracht voorwaardelijk te gunnen, in afwachting van de uitspraak van Raad van State. De winnende opdrachtnemer kan dan al aan de slag met voorbereidende en niet-onomkeerbare werkzaamheden, zoals het uitwerken van het definitieve ontwerp. Dat voorkomt onnodige vertraging en daarmee gepaard gaande extra kosten.

Planning

De planning is dat de opdrachtnemer in 2017 start met de ombouw van de zuidelijke ringweg. De werkzaamheden gaan zo’n vijf jaar duren. De vernieuwde weg kan volgens plan in 2020 in gebruik worden genomen. De definitieve oplevering is voorzien in 2021 of 2022.


Lees ook: