canvas-Julianaplein vanuit het zuiden

Procedure gestart voor aankoop gronden en gebouwen

John Brouwer20 januari 2016


Als voorbereiding op de ombouw van de zuidelijke ringweg is Rijkswaterstaat bezig met de aankoop van gronden en gebouwen. Naar verwachting kan met de meeste eigenaren overeenstemming worden bereikt. De gesprekken hierover zijn nog gaande. Om er zeker van te zijn dat alle gronden en gebouwen voor start van de uitvoering daadwerkelijk zijn verworven, start Rijkswaterstaat nu alvast een onteigeningsprocedure.

Woensdag 20 januari staat in de Gezinsbode en in de Staatscourant een kennisgeving over de start van de onteigeningsprocedure. Dit is een formele stap die nu gezet moet worden om vertraging van de uitvoering van het project te voorkomen. De doorlooptijd van deze procedure is ruim een jaar. De start van de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg is gepland voor begin 2017.

Mocht onverhoopt geen overeenstemming met de eigenaren worden bereikt, dan kan Rijkswaterstaat een gerechtelijke procedure in werking zetten. Dat zal in elk geval niet gebeuren voor de Raad van State een definitieve uitspraak heeft gedaan over het Tracébesluit. De eigenaren van de gronden en gebouwen zijn op de hoogte gebracht van de start van deze procedure.


Lees ook: