canvas-JvK_20130617_autoweg_04

Overlast door graafwerkzaamheden rond zuidelijke ringweg in decemberIn de maand december 2014 worden in het gebied rondom de zuidelijke ringweg in totaal op ongeveer 30 plaatsen ‘proefsleuven’ gegraven. Plaatselijk kan dit leiden tot kortdurende hinder en overlast. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Proefsleuven zijn smalle geulen, dwars op wegen, trottoirs en voetpaden. Door deze te graven, kan de exacte ligging van kabels en leidingen worden vastgesteld. Dit inzicht is nodig om te kunnen bepalen hoe de kabels en leidingen het beste kunnen worden verlegd.

De werkzaamheden horen bij de voorbereidende onderzoeken die nodig zijn voor de geplande aanpak van de zuidelijke ringweg. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Royal Haskoning DHV in samenwerking met aannemers BAM en Vogelzang.

,8732138782884c9c58126e91fafffa6a0ec5f6cb_f2041
Onder andere in het Stadspark worden proefsleuven gemaakt. Foto: Aanpak Ring Zuid.
,591421282841b64a587241b9949fb082d7bcdec_f2042
Vanwege het graven van de proefsleuven zijn sommige wegen kort afgesloten, zoals hier in het Stadspark. Foto: Aanpak Ring Zuid.

Lees ook: