Bouwer met oranje veiligheidsvest en helm bij een viaduct

Besluit Minister ombouw ringweg eind september/begin oktober verwacht

SYSTEM29 april 2014


Zoals het er nu uitziet verwachten we dat minister M. Schultz van Haegen eind september/begin oktober 2014 het Tracébesluit over de ombouw van de zuidelijke ringweg kan vaststellen en publiceren. Ruim voor die tijd, eind mei, krijgen de Gemeenteraad en Provinciale Staten een overzicht toegestuurd van de wijzigingen in het plan voor de ombouw van de ringweg. Die wijzigingen zijn voor een groot deel gebaseerd op inspraakreacties (zienswijzen). Voor inwoners wordt in juni een informatieronde georganiseerd, met onder meer een huis-aan-huiskrant en bijeenkomsten in MartiniPlaza.

De projectorganisatie Aanpak Ring Zuid treft de komende tijd de laatste voorbereidingen voor het Tracébesluit. Daarvoor moet ook aanvullend onderzoek naar milieueffecten worden gedaan. De projectorganisatie doet dit in opdracht van de stuurgroep Aanpak Ring Zuid. Daarin zitten bestuurders van de Gemeente en de Provincie Groningen en van Rijkswaterstaat.

Helperzoomtunnel en Inrichtingsplannen

Behalve het Tracébesluit bereidt de projectorganisatie Aanpak Ring Zuid ook de omgevingsvergunning voor de Helperzoomtunnel voor en de inrichtingsplannen voor vier gebieden in de buurt van de ringweg. Dat zijn de wijk Helpman, de omgeving van de Vondelaan en de Maaslaan en het gebied tussen de Hereweg en het Oude Winschoterdiep, dat in de toekomst het Zuiderplantsoen gaat heten.

Nota's van Antwoord

Gelijktijdig met het Tracébesluit en de besluiten over de Helperzoomtunnel en de inrichtingsplannen zullen nota's van antwoord worden gepubliceerd over de drie inspraakprocedures die in de zomer en herfst van 2013 zijn gehouden: over het Ontwerp-Tracébesluit, de Ontwerp-inrichtingsplannen en het ontwerp-besluit over de omgevingsvergunning voor de Helperzoomtunnel. Iedereen die toen een zienswijze/inspraakreactie heeft ingediend krijgt de betreffende nota van antwoord in oktober toegestuurd. De projectorganisatie voert momenteel gesprekken met veel van de indieners van inspraakreacties. Die gesprekken zijn bedoeld om de beoogde wijzigingen te bespreken of extra informatie uit te wisselen.

Tracébesluit

Met het nemen van het Tracébesluit en de besluiten over de inrichtingsplannen en de omgevingsvergunning voor de Helperzoomtunnel is de voorbereiding van de ombouw van de zuidelijke ringweg bijna afgerond. Een nieuwe inspraakronde komt er niet meer. Wel kunnen indieners van zienswijzen na publicatie van het Tracébesluit nog in beroep gaan bij de Raad van State. Daar hebben zij zes weken de tijd voor.


Lees ook: