Bouwer met oranje veiligheidsvest en helm bij een viaduct

Zorgen over grondwater in Sterrebos

John Brouwer4 december 2013Zuiderplantsoen


4 december 2013

Bioloog Okke Oosterhuis uit de Oosterpoort maakt zich zorgen over het Sterrebos. Dat was te lezen in het Dagblad van het Noorden van 2 november. Hij vreest dat de aanleg van de verdiept gelegen ringweg tussen de Hereweg en het Oude Winschoterdiep gaat leiden tot een lagere grondwaterstand in dit ecologisch waardevolle gebied. Volgens de bioloog heeft dit rampzalige gevolgen voor de flora en fauna in het Sterrebos en de voor de vijver. Inmiddels heeft de gemeenteraadsfractie van GroenLinks vragen over dit onderwerp gesteld. Zijn de zorgen terecht?

Voor het Milieueffectrapport (MER) voor het project Aanpak Ring Zuid is onderzoek gedaan naar de gevolgen van de ombouw van de ringweg voor de waterhuishouding in het plangebied. De resultaten zijn te vinden in bijlage 7 van het MER. Dit onderzoek bevestigt het beeld dat Oosterhuis schetst: de aanleg van de verdiepte ligging kán nadelige gevolgen hebben voor de waterhuishouding. Maar dat is maar de helft van het verhaal. De andere helft is dat de aannemer die de verdiepte weg gaat aanleggen, maatregelen moet nemen die verdroging of vernatting voorkomen. Hij moet ‘grondwaterneutraal’ bouwen. Dat betekent dat het grondwaterpeil tijdens en na de bouw gelijk moet blijven. Dit komt te staan in het ‘Programma van eisen’, waaraan de aannemer zich moet houden.

Grondwaterneutraal bouwen

Een van de manieren om ‘grondwaterneutraal’ te bouwen, is door ‘in den natte’ te werken, zoals dat in vaktaal heet. Dat betekent dat eerst de wanden van de bak worden gemaakt, voordat de grond wordt weggegraven. Het storten van een betonnen vloer gebeurt dan onder water. Pas daarna wordt het grondwater uit de bouwkuip gepompt. Op deze wijze wordt de omgeving tijdens de bouw zo min mogelijk beïnvloed. De aannemer kiest zelf de specifieke bouwmethode waarmee de effecten, zowel tijdens als na de bouw, grondwaterneutraal blijven. Tijdens de bouw zal de projectorganisatie het waterpeil nauwkeurig volgen. Als onverhoopt toch veranderingen optreden in de grondwaterstand, dan krijgt de aannemer opdracht dat direct ongedaan te maken. Meer hierover is te lezen in de antwoorden op de raadsvragen van GroenLinks.

Waterkwaliteit

Okke Oosterhuis maakt zich in het Dagblad ook zorgen over de waterkwaliteit van het Oude Winschoterdiep. Dit kanaal wordt tussen de Oosterpoort en De Linie afgesloten. Hij vreest dat in het stilstaande water de waterkwaliteit afneemt, wat schadelijk kan zijn voor bijvoorbeeld vissen en waterplanten. Ook die zorg is begrijpelijk. Maar ook hier wordt een goede oplossing voorbereid. Het waterschap Hunze en Aa’s bepaalt de eisen waaraan de doorstroomvoorziening moet voldoen. De aannemer krijgt als opdracht om een voorziening te plaatsen die aan de eisen voldoet en waardoor het water blijft doorstromen. Dat kan bijvoorbeeld door hier een sifon te plaatsen, oftewel een ondergrondse buis die ervoor zorgt dat de noord- en zuidzijde van het Oude Winschoterdiep met elkaar verbonden blijven. Deze sifon zal dan wel een slagje groter zijn dan de buis onder de wastafel bij u thuis. Een sifon bij het Oude Winschoterdiep zou dan vermoedelijk een doorsnee moeten krijgen van 16 m2. Want al zie je dat er niet aan af: er stroomt veel water door het Oude Winschoterdiep! Met een sifon of een andere doorstroomvoorziening blijft de waterkwaliteit in het Oude Winschoterdiep op peil.