Bouwer met oranje veiligheidsvest en helm bij een viaduct

Nog twee weken voor zienswijzen Helperzoomtunnel

SYSTEM14 november 2013


14 november 2013

Als u een zienswijze wilt indienen over de omgevingsvergunning voor de Helperzoomtunnel, heeft u nog precies twee weken. De inspraakperiode loopt tot en met 28 november 2013.


De Helperzoomtunnel maakt onderdeel uit van de aanpak van de zuidelijke ringweg. De tunnel ligt echter buiten het plangebied en volgt daarom een aparte juridische procedure. Bij de aanvraag voor de vergunning is onder andere een ruimtelijke onderbouwing ingediend. Hieruit blijkt wat de effecten van de tunnel zijn voor de omgeving.

Verbinding

De Helperzoomtunnel vervangt de bestaande spoorwegovergang bij de Esperantostraat. Deze moet vanwege veiligheidseisen over enkele jaren dicht. De tunnel gaat lopen van de Helperzoom (ter hoogte van de Helper Brink) naar de Duinkerkenstraat. Dankzij de Helperzoomtunnel blijft er een verbinding in stand tussen de wijken aan de oostzijde van het spoor (Europapark, De Linie en De Oosterpoort) en de westzijde van het spoor (Helpman/Coendersborg). De tunnel is bedoeld voor auto’s, fietsers, bussen en hulpdiensten. Voor vrachtwagens wordt de tunnel verboden.


Lees ook: