Bouwer met oranje veiligheidsvest en helm bij een viaduct

Kleine 400 inspraakreacties op plannen zuidelijke ringweg

SYSTEM16 oktober 2013


Op de plannen voor de zuidelijke ringweg zijn in de inspraakperiode in totaal een kleine 400 zienswijzen ingediend. Bij het Rijk zijn 312 zienswijzen binnengekomen op het OTB/MER (over de ombouw van de zuidelijke ringweg). Daarnaast ontving de gemeente 73 reacties op de Ontwerp-Inrichtingsplannen (over de inrichting van de wijken in de omgeving).

Deze aantallen zijn nog onder voorbehoud. Tijdens de verwerking kan blijken dat zienswijzen niet via de juiste procedure zijn ingediend. Deze zullen we dan naar de juiste procedure overbrengen. Natuurlijk worden alle tijdig ingediende zienswijzen gewoon meegenomen. In de loop van november kunnen we meer zeggen over de aandachtspunten die uit de zienswijzen naar voren komen.

Inspraakperiode

De inspraakperiode liep van 30 augustus tot en met 11 oktober 2013.


Lees ook: