Bouwer met oranje veiligheidsvest en helm bij een viaduct

Extra informatie voor bewoners over geluid

SYSTEM3 september 2013


3 september 2013

De geluidsbelasting van de woningen onder invloed van het project overschrijdt nergens de wettelijke normen. Wel is de geluidsbelasting van 118 woningen/adressen hoger dan de streefwaarde, zo blijkt uit het Milieueffectrapport (MER). Bewoners en eigenaren van deze woningen kregen hierover op 30 augustus een brief van Rijkswaterstaat.

Uitnodiging voor gesprek

Bij deze brief zit een uitnodiging van projectdirecteur Jos Hillen voor een gesprek hierover. Dat is bedoeld om vragen van bewoners en eigenaren te beantwoorden en nadere uitleg te geven over de (ingewikkelde) geluidswetgeving en de gevolgen daarvan voor bewoners.

Nader onderzoek

In alle 118 gevallen komen de woningen in aanmerking voor een nader onderzoek naar de geluidsbelasting binnenshuis. De geluidsberekeningen die voor het MER zijn gemaakt, hebben betrekking op de geluidsbelasting buitenshuis: op de gevel. Afhankelijk van onder meer de kwaliteit van de woningen en van de isolatie van de gevels kan de geluidsbelasting binnenshuis verschillen. Het nadere onderzoek is erop gericht daar meer inzicht in te krijgen. Zo nodig volgen extra maatregelen. Maar dat gebeurt niet meteen: pas na afloop van de laatste werkzaamheden voor de ombouw van de ringweg. Dat is rond 2020.

De 118 woningen liggen in het gebied waarop het OTB betrekking heeft: in de onmiddellijke nabijheid van de ringweg en de A28. Daarbij is al rekening gehouden met het nemen van geluidsbeschermende maatregelen, zoals het aanleggen van stil asfalt en/of het plaatsen van geluidsschermen.


Lees ook: